Fizinio aktyvumo skatinimas Kauno rajono bendruomenėje

Projekto pavadinimas

Fizinio aktyvumo skatinimas Kauno rajono bendruomenėje

Projekto aprašymas

Projekto tikslas: motyvuoti gyventojus aktyviau rūpintis savo sveikata, kelti fizinį aktyvumą.

Projekto aprašymas: Projektą įgyvendinant bus vykdomos įvairios sporto treniruotės, vyresnio amžiaus žmonių išvykos į baseiną, organizuojamos sveikatinimo stovyklos ir konferencijos.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.4.2-ESFA-R-630 įgyvendinimo priemonę „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“.

Įgyvendinimo laikas

2017-2020 m.

Projekto vertė

232 360 Eur

Planuojama parama

197 500 Eur

Savivaldybės lėšos

17 400 Eur

Kontaktinis asmuo

Kauno rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga visuomenės sveikatos biuras