Bendruomeninių paslaugų plėtra Zapyškio seniūnijoje

Projekto pavadinimas

Bendruomeninių paslaugų plėtra Zapyškio seniūnijoje

Projekto aprašymas

Projekto tikslas: gerinti būtinų bendruomeninių paslaugų teikimą Zapyškio seniūnijoje

Projekto aprašymas: Zapyškio bendruomeninių paslaugų centre bus vykdomos šios paslaugos:

·  įkurtas vaikų dienos centras, kuris ypač reikalingas socialiai remtiniems, negalią turintiems vaikams. Zapyškio seniūnijoje yra apie 35 proc. socialiai remtinų vaikų;

• praplėstos paslaugos negalią turintiems asmenims (249 asmenys), socialiai remtiniems asmenims (327 asmenys), pagyvenusiems žmonėms, šeimoms (įkurtas negalią turinčių, socialiai remtinų ir pagyvenusių žmonių dienos centras, vykdomos socialinių įgūdžių formavimo, socializacijos, sveikatingumo ugdymo, užimtumo organizavimo programos, teikiamos informavimo konsultavimo ir bendravimo paslaugos);

• įsteigtas atviras jaunimo centras, dirbantis atviro darbo su jaunimu metodu;

• vykdys mokymus, seminarus šeimoms, socialiai remtiniems asmenims, neįgaliesiems asmenims ir kitoms bendruomenės grupėms;

• vykdys savanorystės veiklą centro veiklos plėtrai, bendruomenės aktyvumui skatinti.

Projekto paraiškos teikėjas – Kauno r. VšĮ Zapyškio bendruomeninių paslaugų centras, projekto partneris – Kauno rajono savivaldybės administracija.

Projektas finansuojamas pagal Kauno rajono 2016–2022 m. vietos plėtros strategijos priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ (LEADER-19.2-SAVA-5) 1 veiklos sritį „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5.1).

Įgyvendinimo laikas

2018-2020 m.

Projekto vertė

325 000 Eur

Planuojama parama

184 000 Eur

Savivaldybės lėšos

46 000 Eur

Kontaktinis asmuo

Kauno r. VšĮ Zapyškio bendruomeninių paslaugų centras