Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų, pagrindinių mokyklų) modernizavimas ir šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas

Projekto pavadinimas

Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų, pagrindinių mokyklų) modernizavimas ir šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto aprašymas:

Siekiant pagerinti mokymo(si) kokybę mokyklose, būtina modernizuoti fizinę ir socialinę mokyklų aplinką t. y. kurti mokinių ir mokytojų poreikius atitinkančias edukacines erdves. Pagal parengtą techninį projektą mokykloje rekonstruota III aukšto ir II holo edukacinės erdvės, atlikta dalies patalpų rekonstrukcija/remontas, aprūpinant būtina įranga bei baldais. Pakeistas mokyklos trečiojo aukšto išplanavimas: biblioteka ir informacinių technologijų kabinetas perkelti į buvusią sporto aktų salės vietą, išplėstas gamtamokslinis kabinetas, įrengiant laboratoriją, planuojami 2 kabinetai (spec. pedagogui, psichologui, logopedui ir sveikatos priežiūros specialistui). Taip pat planuojamas naujas mokytojų kambarys su virtuvėle ir san. mazgu.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis pagal patvirtintą projekto biudžetą.

Įgyvendinimo laikas

 2015 – 2019 m.

Projekto vertė

 350000 Eur

Kontaktinis asmuo

Mokyklos direktorius Vladas Ravka, tel.; (8-685) 62 890, el. pašto adresas: vladasravka@yahoo.com