Būkime piliečiai – Kauno rajono jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo mokykla

Projekto pavadinimas

Būkime piliečiai – Kauno rajono jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo mokykla

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Kauno rajono jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo skatinimas, per savo krašto pažinimą ir fizinio aktyvumo didinimą.

 

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas skatinti Kauno rajono jaunimo, o ypač jaunuolių iki 20 metų pilietiškumą ir patriotiškumą, įtraukiant jaunimą į projekte numatytas veiklas. Dalyvaujant projekto veiklose bus didinamas jaunimo užimtumas, o ypač jaunimo kuris turi mažesnes galimybes, sunkesnį susisiekimą su Kauno miestu ir kitais miestais galinčiais pasiūlyti veiklas. Pilietiškumas ir patriotiškumas bus skatinamas ne tik per teorinę prizmę, bet ir per praktinius, fizinius, sportinius užsiėmimus. Projekte dalyvaus jaunuoliai, atrinkti iš įvairių Kauno rajono bendruomenių. Planuojama vykdyti pažintines-edukacines ekskursijas, organizuoti stovyklą, sporto varžybas, diskusijas, išvažiuojamuosius renginius ir kitas veiklas.

Projekto paraiškos teikėja – Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalusis stalas“.

 

Projektas finansuojamas pagal Kauno rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016 –2022 m. vietos plėtros strategija“ priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ veiklos sritį „jaunimo užimtumo skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1

 

Įgyvendinimo laikas

2018–2019 m.

Projekto vertė

11243,05 Eur

Planuojama parama

8994,44 Eur

Savivaldybės lėšos

2248,61 Eur

Kontaktinis asmuo

Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalusis stalas“