Atskirtį patiriančių Garliavos m. bendruomenės narių socialinė integracija teikiant sociokultūrines socialinės dramos paslaugas

Projekto pavadinimas

Atskirtį patiriančių Garliavos m. bendruomenės narių socialinė integracija teikiant sociokultūrines socialinės dramos paslaugas

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:   Didinti socialinę atskirtį patiriančių Garliavos m. neįgaliųjų bendruomenės narių socialinę integraciją, ugdant jų sociokultūrines kompetencijas bei teikiant sociokultūrines socialinės dramos paslaugas.

 

Projekto aprašymas:  Projekto įgyvendinimo laikotarpiu yra numatytos tokios veiklos: surengti savanorių mokymus; suorganizuoti socialinės dramos užsiėmimus; įtraukti atskirtį patiriančius bendruomenės narius į Teatro dienos organizacinę veiklą; parengti socialinės dramos etiudus; suorganizuoti išvykas į spektaklius. 

 

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“

Įgyvendinimo laikas

2018-2019 m.

Projekto vertė

7499,90 Eur

Kontaktinis asmuo

Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centras