Atskirtį patiriančių Garliavos m. bendruomenės narių socialinė integracija teikiant sociokultūrines dainavimo paslaugas

Projekto pavadinimas

Atskirtį patiriančių Garliavos m. bendruomenės narių socialinė integracija teikiant sociokultūrines dainavimo paslaugas

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:  Didinti socialinę atskirtį patiriančių Garliavos m. bendruomenės narių socialinę integraciją, ugdant jų sociokultūrines kompetencijas bei teikiant sociokultūrines dainavimo paslaugas.

Projekto aprašymas:  Projekto įgyvendinimo laikotarpiu yra numatytos tokios veiklos: suorganizuoti išvykas į skirtingo pobūdžio koncertus ir meno saviveiklos-dainavimo užsiėmimus (seminarus); įtraukti atskirtį patiriančius bendruomenės narius į Garliavos sporto ir kultūros centro renginių organizacinę veiklą; organizuoti savanorišką veiklą bei pravesti savanorių mokymus.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“

Įgyvendinimo laikas

2018-2019 m.

Projekto vertė

6433 Eur

Kontaktinis asmuo

Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centras