Vykdomi projektai

2014-2020 m. ES ir kitų fondų lėšomis bendrai finansuoti projektai

Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje

Kauno LEZ infrastruktūros plėtra

Lietaus nuotekų tinklų įrengimas Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje

Kauno r. Zapyškio pagrindinės mokyklos pastato, esančio Šviesos g. 16 Kluoniškių k., infrastruktūros modernizavimas

Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos sporto infrastruktūros atnaujinimas

Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos sporto infrastruktūros atnaujinimas

Šlienavos pagrindinės mokyklos Kauno r. sav. rekonstravimas

Viešosios erdvės bei infrastruktūros įrengimas Šlienavos kaime

Viešosios erdvės bei infrastruktūros įrengimas Užliedžių kaime

Aktyvaus poilsio zonos prie Neveronių tvenkinio įrengimas

Viešosios erdvės bei infrastruktūros įrengimas Ramučių kaime

Kauno r. Ramučių kultūros centro atnaujinimas

Gatvių apšvietimo infrastruktūros modernizavimas Kauno r. savivaldybėje

Kraštovaizdžio tvarkymas Kauno rajono savivaldybėje

Gyvenimas prie upių: turizmo produktų kūrimas, remiantis ankstesne ir dabartine Baltijos šalių istorija

Dviračių-pėsčiųjų tako įrengimas Marmos g. Vilkijos mieste

Garliavos miesto gatvių rekonstrukcija (II etapas)

Socialinio būsto fondo plėtra Kauno rajono savivaldybėje, įsigyjant socialinius būstus

Garliavos miesto vietos plėtros strategijos iki 2020 m. įgyvendinimo administravimas

Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kauno rajono savivaldybėje

Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią, Kauno rajono savivaldybėje

Išmanūs ir besimokantys Kauno rajono vaikai

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kauno rajone (2014-2020 m. I etapas)

 

Įvairūs įstaigų projektai:

 

Tarptautinis bendradarbiavimas

 

Kiti

Švietimo, sporto, laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugų prieinamumo didinimas Kauno r. savivaldybėje viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu

Kaunas – Europos kultūros sostinė