Vykdomi projektai

2014-2020 m. ES ir kitų fondų lėšomis bendrai finansuoti projektai

Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno rajono savivaldybėje

Garliavos miesto parko sutvarkymas (įrengimas)

Pagrindinių Garliavos miesto viešųjų erdvių kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenei ir verslui

Garliavos miesto gatvių rekonstrukcija

Dviračių - pėsčiųjų tako nuo Sodų iki Liepų g. rekonstravimas Garliavos mieste

Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas Kauno rajono keliuose (Krašto g. sutvarkymas)

Kauno rajono Vilkijos miesto atnaujinimas

Kauno rajono Ežerėlio miesto atnaujinimas

Kauno r. Piliuonos gimnazijos  modernizavimas

Kauno r. Piliuonos kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas aktyvaus laisvalaikio ir kultūrinei veiklai

Viešosios erdvės atnaujinimas prie Kauno r. Piliuonos gimnazijos

Kauno r. Kačerginės miestelio viešosios infrastruktūros plėtra (Dviračių tako Kačerginė-Dievogalos upelis įrengimas)

Dviračių tako įrengimas Zapyškio seniūnijoje

Kauno r. Zapyškio senojo miesto teritorijos atgaivinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams (teritorijos aplink Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią sutvarkymas)

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios tvarkyba

Kauno r. Pabiržio kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas aktyvaus laisvalaikio ir kultūrinei veiklai (Neveronių gimnazijos stadiono atnaujinimas)

Kauno r. Ilgakiemio kaimo infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas kaimo bendruomenės poreikiams

Kauno r. Linksmakalnio kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas aktyvaus laisvalaikio ir kultūrinei veiklai (Linksmakalnio poilsio ir sporto stadiono įrengimas)

Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Kauno rajono savivaldybėje (Garliavos meno mokyklos filialo įrengimas Raudondvaryje)

Viešosios erdvės atnaujinimas prie pastato, esančio Instituto g. 20, Raudondvario k., Kauno r.

Lietaus nuotekų tinklų įrengimas Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje

Kauno laisvosios ekonominės zonos rinkodaros veiklų įgyvendinimas

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kauno rajone (2014-2020 m. I etapas)

Kauno r. Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų mokyklos-darželio infrastruktūros modernizavimas

Kauno r. Raudondvario Kriauzų mokyklos-darželio atnaujinimas

Kauno rajono bendruomeniniai šeimos namai

Kauno miesto ir rajono savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra

Viešosios erdvės atnaujinimas prie Kauno r. Karmėlavos B. Buračo gimnazijos

Buvusios karinės teritorijos Kauno r. sav., Karmėlavos mstl., Oro uosto g. 4, sutvarkymas

Kauno marių ir Nemuno kilpų turizmo e. rinkodara

Nemuno kelias

Gynybinio ir gamtos paveldo keliai

Būkime piliečiai – Kauno rajono jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo mokykla

Integralios pagalbos į namus teikimas Kauno rajone 

Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Kauno rajone

Socialinės rizikos asmenų integracijos į visuomenę paslaugų infrastruktūros plėtra

Bendrojo ugdymo mokyklų modernizavimas ir šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas (Šlienavos pagrindinės mokyklos modernizavimas)

Kauno r. Ramučių kultūros centro atnaujinimas

Bendruomeninių paslaugų plėtra Zapyškio seniūnijoje

Fizinio aktyvumo skatinimas Kauno r. bendruomenėje

Pastato, esančio Kauno r. Rokų sen., Girininkų k., Knygnešio P. Varkalos g. 26, atnaujinimas (socialinės globos namų įkūrimas)

Viešosios įstaigos Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas, modernizuojant įstaigos infrastruktūrą

VšĮ Pakaunės PSPC veiklos efektyvumo didinimas, gerinant paslaugų prieinamumą ir kokybę

UAB InMedica pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas

UAB „Analizė“ fil. Pilėnų sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas

Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Babtų šeimos medicinos centre

VšĮ Vilkijos PSPC pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas

UAB „MediCA klinika“ teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo didinimas Kauno rajono savivaldybėje

VIII klasės mokinių matematikos gebėjimų ugdymas taikant integruotas užduotis

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Kuriame bendruomenę

Veikli bendruomenė-pažanga mokyklose

Vaikų ir paauglių socialinės adaptacijos bei integracijos didinimas popamokinių užsiėmimų metu

Kai idėjos virsta realybe:Garliavos m. bendruomenės aktyvinimasir stirpinimas, mažinant socialinę atskirtį

Gyventojų skatinimas išmaniai naudojantis internetu atnaujintoje viešosos interneto prieigos infrastruktūroje

Atskirtį patiriančių Garliavos m. bendruomenės narių socialinė integracija teikiant sociokultūrines dainavimo paslaugas

Atskirtį patiriančių Garliavos m. bendruomenės narių socialinė integracija teikiant sociokultūrines socialinės dramos paslaugas

Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams kokybės didinimas ir prieinamumo plėtra

Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kauno r. savivaldybėje

Tiesiogiai stebimo gydymo kurso sergančių Kauno r. gyventojų tęstinio gydymo užtikrinimas

Sveiki ir aktyvūs Kauno rajono vaikai

 

Tarptautinis bendradarbiavimas

Pasyvūs namai energijos vartojimui mažinti (ZEROCO2)

Senųjų tradicinių sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų bei jų produktų atgaivinimas: kelionė po paveldo sodus

IMPEET: inovatyvūs metodai paauglių verslumo įgūdžių ugdymui

Patyčios elektroninėje erdvėje

Pagalba aplinkiniams. Būk draugiškas

Sužinok, pažink, bendrauk

Vienijanti meno galia

Žemos kvalifikacijos suaugusiųjų integracijos didinimas gerinant matematinius įgūdžius

Mes sveikesni-mes išmanesni

Jaunimas ant paveldo kelio

Išmanusis matematikos mokytojas

Europos išlikimas per CLIL (turinio ir kalbos integruotas mokymas): trijų S taisyklė

Slieko projektas. Viena žemė, vienas pasaulis. Tvarumo ugdymo pokyčiai ikimokykliniame amžiuje

Mokomės vieni iš kitų-susipažinkime su išoriniu pasauliu

Suagusiųjų švietėjų kompiuterinio raštingumo, pilietinių ir socialinių kompetencijų tobulinimas, dirbant su pabėgėliais ir emigrantais

 

Kiti

Kauno rajono Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos modernizavimas

Švietimo, sporto, laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugų prieinamumo didinimas Kauno r. savivaldybėje viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu

Kaunas – Europos kultūros sostinė