Zapyškio seniūnijos gyventojų kultūrinės, sportinės ir bendruomeninės veiklos sąlygų gerinimas

 

Projekto pavadinimas

Zapyškio seniūnijos gyventojų kultūrinės, sportinės ir bendruomeninės veiklos sąlygų gerinimas

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Praplėsti Zapyškio seniūnijos gyventojų kultūrinės, sportinės ir bendruomeninės veiklos galimybes šiuolaikiškai įrengiant pastato 1C2p salę ir vaikų žaidimų aikštelę.

 

Projekto aprašymas:

Projekto esmė yra atnaujinti Zapyškio mokyklai priskirto pastato 1C2p salę.

Zapyškio mokyklos pastato 1C2p salė – vienintelė didelė erdvė, kurioje kultūros, švietimo ir sporto renginius organizuoja ne tik mokykla, bet ir seniūnija, kultūros bei bendruomenių centrai, biblioteka, Zapyškio 9 kuopos šauliai, kitos organizacijos. Zapyškio seniūnijoje yra 2850 gyventojų ir jų skaičius nuolat auga – didėja salės universalaus panaudojimo poreikis. Kokybiškai tenkinti šį poreikį riboja eilė problemų: nenumatytas natūralus salės vėdinimas (nėra atidaromų langų), bloga salės akustika (blogai girdimas garsas tiek kalbant ar dainuojant per mikrofonus, tiek ir be jų), salės scena nepritaikyta renginiams, nėra scenos užsklandos (užuolaidų), apšvietimo ir vaizdo įrangos, tinkamų kėdžių. Dėl blogo salės įrengimo neįmanoma organizuoti kokybiškus renginius, pritraukti žymesnius atlikėjus.

Zapyškio seniūnijos ikimokyklinukai ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikai neturi jų žaidimams ir sportui pritaikytos erdvės. Zapyškio apylinkėse esanti vienintelė mokyklos sporto aikštė nuolat užimta paauglių ir suaugusiųjų, be to, krepšinio lankas jaunesniesiems vaikams iškeltas per aukštai. Nėra tinkamų sąlygų ikimokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų sveikatingumo įgūdžiams formuotis per aktyvų sportą.

Įvykdę vietos projektą, išspręsime salės tinkamo įrengimo problemą (salės akustikos, scenos užuolaidų, apšvietimo ir vaizdo įrangos, varstomų langų, tinkamų kėdžių). Tai atvers naujas galimybes kokybiškesniems, gausesniems ir įvairesniems renginiams, žmonių telkimuisi ir saviraiškai (žymesnių atlikėjų pasirodymams, kolektyviniams rungtynių, filmų stebėjimams, skaitlingesniems bendruomeniniams susibūrimams, instrumentinei, vokalinei, šokio saviraiškai ir kt.).

Įvykdžius vietos projektą, įrengta nauja žaidimų aikštelė, užtikrins sportinio užimtumo galimybę ikimokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikams.

Projekto naudą pajus dauguma Zapyškio seniūnijos gyventojų.

 

Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą.

Įgyvendinimo laikotarpis

2013 – 2014 m.

Projekto vertė

481.060,00 Lt

Skirta parama

352.609,90 Lt

Savivaldybės lėšos

ŽŪM bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų lėšos

59.000,00 Lt

69.450,10 Lt

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovas Vladas Šlajus tel. 8 610 22818