Vilkijos laikinųjų vaikų globos namų rekonstravimas ir modernizavimas

Projekto pavadinimas

 Vilkijos laikinųjų vaikų globos namų rekonstravimas ir modernizavimas

(projekto Nr. VP3-2.4-SADM-03-V-03-004) 

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Užtikrinti aukštą teikiamų stacionarių socialinių paslaugų kokybę Vilkijos laikinuosiuose globos namuose.

Projekto aprašymas:

Projekto įgyvendinimo metu planuojama rekonstruoti pastatą adresu Ramybės g. 17, Vilkijos m., Kauno r. sav., kuriame veiklos bus vykdomos šeimynų principu. Pastate bus įrengtos patalpos 2 šeimynoms: gyvenamieji kambariai, dušo arba vonios ir tualeto kambariai, virtuvėlės kiekvienai šeimynai, administracinės patalpos. Šių patalpų apstatymui bus įsigyjami baldai ir įranga. Pastate bus įrengta 16 paslaugų gavėjų vietų, kuriems bus teikiamos kokybiškesnės socialinės globos paslaugos.

Įgyvendinimo laikas

2012–2014 m. 

Projekto vertė

554.430,46 Eur 

Skirta parama

445.107,13 Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšos
78.548,31 Eur Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto indėlis

30.775,02 Eur Savivaldybės lėšos

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovė Ekonomikos skyriaus vedėjo pavaduotoja investicijoms Gražina Čepulienė, tel. (8 37) 30 55 52