Vieningos finansų valdymo, apskaitos ir atskaitomybės viešajam sektoriui sistemos, atitinkančios viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, sukūrimas ir įdiegimas

Projekto pavadinimas

Vieningos finansų valdymo, apskaitos ir atskaitomybės viešajam sektoriui sistemos, atitinkančios viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, sukūrimas ir įdiegimas (projekto Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-074)

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

gerinti vidaus administravimą Kauno rajono savivaldybės administracijoje, įdiegiant veiklos planavimo ir valdymo bei finansų apskaitos ir valdymo sistemą.

Projekto aprašymas:

Projekto uždavinys – pereiti prie vieningos veiklos planavimo ir valdymo bei finansų valdymo ir apskaitos sudarymo sistemos, ją sukurti ir įdiegti. Detaliai išanalizavus savivaldybėje veikiančias biudžeto ir finansų apskaitos valdymo sistemas bei strateginius veiklos planus ir programas bus pritaikytos ir įdiegtos savivaldybės poreikius atitinkančios automatizuotos programinio biudžeto rengimo ir koregavimo sistema, finansų apskaitos valdymo sistema, atitinkanti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, finansų apskaitos valdymo programinė įranga, parengta metodika ir apmokyti darbuotojai.

Įgyvendinimo laikas

2009–2015 m.

Projekto vertė

2.710.503,38 Lt.

Skirta parama

2.303.927,38 Lt Europos socialinio fondo lėšos

Savivaldybės lėšos

406.575,51 Lt

Kontaktinis asmuo

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjo pavaduotoja D. Kupratienė, tel. (8 37) 30 55 27