Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Taurakiemio seniūnijos Piliuonos kaime

Projekto pavadinimas

Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Taurakiemio seniūnijos Piliuonos kaime

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Sukurti gyventojams rekreacinę erdvę poilsiui ir renginiams.

Projekto aprašymas:

Taurakiemio seniūnija yra toliausiai nuo rajono centro į pietvakarius nutolusi teritorija. Joje - 2000 gyventojų. Į turimas sodų bendrijas keliasi gyventi daug naujų šeimų. Vien Piliuonoje gyvena 800. Kuriasi naujos bendruomenės, aktyvėja veikla. Tačiau Taurakiemio seniūnijos bendruomenė neturi erdvių kur burtis, susirinkti, praleisti laisvalaikį, ypač šiltuoju metų laiku, nes visi žemės plotai jau privatizuoti. Tokios vietos labai trūksta ir seniūnijos jaunimui. Neturime įrengtos poilsio zonos, kurioje galėtų laisvalaikį leisti ir jaunos mamos su mažamečiais vaikais. Šios zonos įkūrimas – tai pirmas žingsnis į viešųjų erdvių tvarkymą Piliuonos kaime. Ateityje planuojame sujungti esamus ir projekte numatomus nutiesti pėsčiųjų takus į vieną bendrą visumą ir pratęsti juos  iki žvyro karjero, esančio prie Kauno marių. Pasibaigus jo eksploatavimui, čia galvojame įrengti dar vieną poilsio – vandens - zoną.

Bendruomenės laisvalaikio leidimą šioje vietoje planuojame praturtinti kultūriniais renginiais. Todėl čia norime statyti lauko sceną renginiams. Šioje aplinkoje vykstantys kultūriniai renginiai paįvairins bendruomenės poilsį, užimtumą. Suteiks galimybę burti, telkti ir aktyvinti bendruomenę.

Projekto „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Taurakiemio seniūnijos Piliuonos kaime“ metu sutvarkyta erdvė su materialine poilsio baze, praplėstos sąlygos bendruomenės aktyviai veiklai.

Pastačius sceną lauko renginiams, įrengus vaikų žaidimo aikštelę papildytos sąlygos aktyviai bendruomenės kultūrinei, visuomeninei veiklai. Sutvarkyta erdvė savo estetine išvaizda pagražino kaimo vietovei bei prisidėjo prie šios gyvenamosios vietos patrauklumo, pagerėjo bendruomenės gyventojų užimtumas, sustiprėjo ir išsiplėtė bendruomenės veikla. Ši vieta tapo kultūros, laisvalaikio užimtumo centru. Čia pastatyta daugiafunkcinė renginių scena, įrengti suoleliai žiūrovams, nutiesti pėsčiųjų takeliai, numatyta erdvė tautodailininkų mugėms, sukurta vaikų poilsio zona su lauko treniruokliu jaunimui, suaugusiems. Gyventojai aktyviau dalyvauja bendruomenės veikloje, vykdomi švietėjiški renginiai, vyksta teminiai kūrybos vakarai, šventės, teatro, šokių, saviveiklos bei profesionalaus meno kolektyvų pasirodymai, susitikimai su menininkais, rašytojais, amatų dienos.

Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą.

Projekto įgyvendinimo trukmė

24 mėn.

Projekto vertė

504.322,57 Lt

Skirta parama

308.412,79 Lt

Savivaldybės lėšos

134.885,38 Lt

ŽŪM bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų lėšos

61.024,40 Lt

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovė Danutė Glinskienė tel. 8 687 51915