Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kauno rajone (Zapyškyje, Kluoniškiuose, Dievogaloje, Kačerginėje, Karmėlavoje, Ramučiuose, Raudondvaryje)

Projekto pavadinimas

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kauno rajone (Zapyškyje, Kluoniškiuose, Dievogaloje, Kačerginėje, Karmėlavoje, Ramučiuose, Raudondvaryje)

Projekto aprašymas

Projekto tikslas

Modernizuoti ir išplėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą pagal numatytus paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus.

Projekto aprašymas

Projekto esmė – centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas ir paslaugų kokybės užtikrinimas Zapyškio ir Karmėlavos aglomeracijos, Ramučių ir Raudondvario gyvenviečių gyventojams. Projektas vykdomas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos III prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“. Planuojama  nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklus Zapyškyje, Kluoniškiuose, Dievogaloje, Kačerginėje, Karmėlavoje, Ramučiuose, pastatyti naujus valymo įrenginius Zapyškyje, rekonstruoti nuotekų valymo įrenginius Raudondvaryje ir Karmėlavoje.

Numatomi rezultatai

Planuojama, kad bus nutiesta apie 14,1 km vandentiekio ir 33,0 km nuotekų tinklų, bus rekonstruoti dveji nuotekų valymo įrenginiai ir pastatyti  vieni nauji nuotekų valymo įrenginiai.

Įgyvendinimo laikas

2008 –2015 m.

Projekto vertė

35229,7 tūkst. Lt (su PVM)

Skirta parama

27 033,5 tūkst. Lt

Savivaldybės lėšos

2082,0 tūkst. Lt

Kitos lėšos

6114,2 tūkst. Lt

Kontaktinis asmuo

Gitis Urbelis, UAB „Giraitės vandenys“ direktorius, (8 37) 32 81 28

Egidijus Katilius, Aplinkos skyriaus vedėjo pavaduotojas, tel. (8 37) 30 55 64