Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kauno rajone (Karmėlavoje ir Ramučiuose, Neveronyse, Raudondvaryje, Vilkijoje, Šlienavoje)

Projekto pavadinimas

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kauno rajone (Karmėlavoje ir Ramučiuose, Neveronyse, Raudondvaryje, Vilkijoje, Šlienavoje)

Projekto aprašymas

Projekto tikslas

Užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, modernizuojant ir išplečiant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą.

Projekto aprašymas

Projekto esmė – įgyvendinti ES direktyvos 91/271/EEC reikalavimus nuotekų išvalymui, sumažinti Nemuno upės aukštupio baseino hidrologinio upių tinklo taršą. Prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų neprisijungę gyventojai naudoja nekokybišką vandenį, teršia gruntinius vandenis, kurie daro neigiamą įtaką gamtai, todėl numatyta išplėsti nuotekų ir vandentiekio  tinklus. Projektas vykdomas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos III prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“. Numatoma išplėsti nuotekų tinklus Karmėlavoje ir Ramučiuose, Neveronyse, Raudondvaryje, Vilkijoje, Šlienavoje, vandentiekio tinklus Karmėlavoje, Ramučiuose, Neveronyse ir Raudondvaryje, renovuoti Neveronių nuotekų valymo įrenginius. Taip siekiama padidinti gyventojų, besinaudojančių centralizuota vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistema, skaičių.

Numatomi rezultatai

Numatoma nutiesti apie 31,3 km vandentiekio ir 43,9 km nuotekų tinklų, rekonstruoti Neveronių nuotekų valymo įrenginius.

Įgyvendinimo laikas

2009 –2014 m.

Projekto vertė

29 827,9 tūkst. Lt (su PVM)

Skirta parama

21 450,5 tūkst. Lt

Savivaldybės lėšos

2908,0 tūkst. Lt

Kitos lėšos

5469,4 tūkst. Lt

Kontaktinis asmuo

Gitis Urbelis, UAB „Giraitės vandenys“ direktorius, tel. (8 37) 32 81 28

Egidijus Katilius, Aplinkos skyriaus vedėjo pavaduotojas, tel. (8 37) 30 55 64