Vandens gręžinio, trasų ir vandens gerinimo stoties įrengimas Patamulšėlio kaime

Projekto pavadinimas

Vandens gręžinio, trasų ir vandens gerinimo stoties įrengimas Patamulšėlio kaime

Projekto aprašymas

Projekto tikslas
Sudaryti sąlygas Patamulšėlio kaimo (Rokų sen., Kauno r.) gyventojams naudoti kokybišką geriamąjį vandenį.

Projekto aprašymas:
Iki projekto įgyvendinimo pradžios Patamulšėlio kaimo gyventojai buities ir maisto reikmėms naudojo šachtinį šulinių vandenį. Šulinių vandens kokybė buvo bloga, nes naudojami šuliniai negilūs ir į juos patekdavo gruntinis vanduo. Prastai vandens kokybei įtakos turėjo ir netoli esančios kiaulių fermos (ŽŪB „Vyčia“), iš kurių srutomis buvo laistomi laukai. Ištirto vandens kokybės rodikliai rodė, kad  nitratai, nitritai kelis kartus (iki 8,4 karto) viršija leistinas normas. Kad būtų pagerintos šioje vietovėje  gyvenančių žmonių gyvenimo sąlygos numatyta Patamulšėlio kaime įrengti vandens gręžinį ir vandens gerinimo stotį.

Numatomi rezultatai:
Įrengtas 126 m gylio vandens gręžinys, įrengta vandens gerinimo stotis, nutiesta 923,23 m vandentiekio tinklų.

Įgyvendinimo laikas

2011 – 2013 m.

Projekto vertė

339,2 tūkst. Lt (su PVM)

Skirta parama

159,2 tūkst. Lt

Savivaldybės lėšos

79,9 tūkst. Lt

Kitos lėšos

100,1 tūkst. Lt

Kontaktinis asmuo

UAB „Giraitės vandenys“ direktorius Gitis Urbelis, tel. (8 37) 32 81  28