Vaikų lopšelio – darželio „Daigelis“ aikštyno rekonstrukcija

 

Projekto pavadinimas

Vaikų lopšelio – darželio „Daigelis“ aikštyno rekonstrukcija

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Rekonstruoti lopšelio – darželio aikštyną ir sudaryti palankią aplinką bendruomenės narių bendradarbiavimo kultūros, šeimos ir kaimynystės santykių, solidarumo puoselėjimui, socialinio aktyvumo, bendruomeniškumo skatinimui bei visoms vaikus auginančioms vilkijiečių šeimoms turiningam bendravimui, poilsiui, pramogoms.

Projekto aprašymas:

Projektas „Vilkijos lopšelio – darželio „Daigelis“ aikštyno rekonstrukcija“ sprendžia pagrindinę bendruomenės problemą, tai, kad Vilkijos ikimokyklinio amžiaus vaikai neturi sąlygų saugiai sportuoti ir leisti laisvalaikį kartu su savo šeimos nariais. Projekto metu įrengtos žaidimų ir sporto aikštelės, sutvarkyta kiemo teritorija, įrengta teritorijos saugos sistema. Projekto rezultatas – rekonstruotas lopšelio – darželio aikštynas; sudarytos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams saugios, jų poreikius atitinkančios erdvės žaidimams, sportui, poilsiui; aikštynas taps visoms šeimoms viešai prieinama vieta, kurioje švenčiamos šeimos, tautinės, kalendorinės, tradicinės šventės, propaguojamas sveikas gyvenimo būdas, organizuojami įvairūs susitikimai, informavimas ir švietėjiška veikla, vykdomi kitų renginių  projektai; puoselėjama bendruomenės narių bendradarbiavimo kultūra, šeimos ir kaimynystės santykiai, solidarumas, skatinamas socialinis aktyvumas, bendruomeniškumas; bendruomenėje sudaryta palanki terpė, kurioje vaikai patirs suaugusiųjų gerą įtaką ir tinkamų elgsenos modelių. Projekto „Vilkijos lopšelio – darželio ,,Daigelis“ aikštyno rekonstrukcija“ metu rekonstruota ir pilnai sutvarkyta lopšelio – darželio kiemo teritorija: nutiesti kietos dangos takeliai, pakeista įvažiavimo į kiemą kelio danga, suremontuoti vandentiekio ir nuotekų šulinėliai, atliktas pavėsinių ir ūkinio pastato remontas, teritorija aptverta nauja tvora, pastatyti nauji vartai, įrengta teritorijos saugos sistema, įrengta sporto aikštelė ir baseinas su fontanu, sumontuoti nauji įrenginiai žaidimams, sportui ir poilsiui skirtose erdvėse.

Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą.

Projekto įgyvendinimo trukmė

23 mėn.

Projekto vertė

439.373,64 Lt

Skirta parama

324.255,64 Lt

Savivaldybės lėšos

49.880,00 Lt

ŽŪM bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų lėšos

65.238,00 Lt

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovė Janė Kazakevičienė tel. 8 699 28454