Universalaus daugiafunkcio centro įkūrimas Kačerginės miestelyje, Kauno rajono savivaldybėje

Projekto pavadinimas

Universalaus daugiafunkcio centro įkūrimas Kačerginės miestelyje, Kauno rajono savivaldybėje

Projekto aprašymas

Projekto tikslas

Kurti, diegti ir plėtoti modernią švietimo ir socialinių paslaugų, skirtų įvairaus amžiaus gyventojų grupėms ir jų poreikiams, infrastruktūrą Kauno rajone.

Projekto aprašymas:

Projekto metu atliekama Kačerginės pagrindinės mokyklos bendrabučio pastato (Janonio g. 31/Taikos g. 1) rekonstrukcija ir įsigyta universalaus daugiafunkcio centro funkcionavimui būtina įranga ir baldai.

Rezultatai:

Įgyvendinus projektą, atnaujintas ir išplėstas Kačerginės mokyklos bendrabučio pastatas ir pritaikytas įvairaus profilio švietimo bei socialinės veiklos organizavimui: UDC patalpose organizuojamas ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis bei neformalus vaikų ugdymas, edukaciniai, kultūriniai renginiai, sportinė veika, teikiama socialinę atskirtį patiriančių vaikų laikina globa ir pagalba, įrengiamas medicinos punktas. Projekto tiesioginiai naudos gavėjai yra Kačerginės miestelio ir gretimų teritorijų gyventojai: vaikai iki 7 metų amžiaus, pradinės mokyklos mokiniai, socialinės rizikos šeimose augantys vaikai, vyresni kaip 18 metų amžiaus gyventojai.

Projektasįgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-04-R priemonę „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“.

Įgyvendinimo laikas

2012 m.  – 2015 m.

Projekto vertė

1.679.394,48 Lt

Skirta parama

986.933,84 Lt

Savivaldybės lėšos

692.460,64 Lt

Kontaktinis asmuo

Administracijos direktoriaus pavaduotojas  Kęstutis Povilaitis, tel. (