Turizmo vystymo galimybės Nevėžio regione

Projekto pavadinimas

Turizmo vystymo galimybės Nevėžio regione

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Pagerinti vietinės bendruomenės, esančios prie Nevėžio upės baseino Kauno, Kėdainių ir Panevėžio rajonuose gyvenimo kokybę, turizmo, kultūros ir užimtumo lygį, padėti panaudoti Europos Sąjungos fondų paramą. Uždaviniai: parengti Nevėžio regiono turizmo vystymo galimybių studiją ir techninę dokumentaciją, kurios pagrindu bus teikiama paraiška ES SF paramai gauti: dviračių takų tiesimui, mašinų stovėjimo, poilsio aikštelių ir poilsiaviečių įrengimui, priėjimų prie gamtos, kultūros paveldo ir istorinių paminklų įrengimui..

Projekto vykdantysis partneris yra Panevėžio rajono savivaldybės administracija; projekto partneriai: Kauno rajono savivaldybės administracija ir Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Projekto rezultatai: Parengta Nevėžio regiono turizmo vystymo galimybių studija ir techninė dokumentacija (specialusis dviračių takų (trasų) planas, reikalingi, teikiant paraišką ES SF paramai gauti minėtiems darbams atlikti. 

Projektas įgyvendinamas pagal PHARE ESS 2002 programą.

Įgyvendinimo laikotarpis

2004 – 2006 m.

Projekto vertė

337.468,39 Lt

Skirta parama

254.601,19 Lt

Savivaldybės lėšos

27.622,4 Lt

Kontaktinis asmuo

Kauno rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos vyr. specialistas Rinaldas Klimas, tel.: 837 305 541