Sitkūnų kaimo esamų nuotekų tinklų bei naujų tinklų statyba ir valymo įrenginių rekonstrukcija

Projekto pavadinimas

Sitkūnų kaimo esamų nuotekų tinklų bei naujų tinklų statyba ir valymo įrenginių rekonstrukcija

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Pagerinti kaimo infrastruktūrą, sumažinti gamtos teršimą panaudojant pažangias nuotekų valymo technologijas, pagerinti gyventojams teikiamas municipalines nuotekų surinkimo ir valymo paslaugas, išvalyti nuotekas taip, kad jos atitiktų LR normatyviniais aktais nustatytus reikalavimus.

Atlikti darbai:

Pastatyti valymo įrengimai (našumas 50 kub. m. per dieną), įrengta 753 m nuotekų tinklo ir renovuota 1973 m nuotekų tinklo.

Įgyvendinimo laikas

2004 – 2005 m.

Projekto vertė

994.792,00 Lt

Skirta parama

829.646,00 Lt parama gauta iš ES struktūrinių fondų specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros paramos programos (SAPARD).

Savivaldybės lėšos

165.146,00 Lt

Kontaktiniai asmenys

Aplinkos skyriaus pavaduotojas Egidijus Katilius tel.(8 37) 30 55 48