Seinų apskrities ir Kauno rajono savivaldybių turizmo galimybių pristatymas

Projekto pavadinimas

Seinų apskrities ir Kauno rajono savivaldybių turizmo galimybių pristatymas

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Pagrindinis projekto tikslas - pagerinti Kauno rajono ir Seinų apskrities turizmą bei sukurti teigiamą šių regionų įvaizdį 

Projekto aprašymas:

Projekto metu planuojama keliomis kalbomis išleisti du turistinius informacinius leidinius ir žemėlapį, parengti internetinę svetainę, sukurti naujus turizmo produktus – kultūrinius renginius bei sustiprinti turizmo informacinę sistemą. Tikslinė vykdomo projekto grupė - Seinų apskrities ir Kauno rajono turistai ir gyventojai.

Šiuo projektu siekiama užmegzti bendradarbiavimo ryšius tarp skirtingų Lenkijos ir Lietuvos vietovių, populiarinti kaimyninių kraštų tradicijas ir pasiekimus, taip pat ugdyti pasitikėjimą bei formuoti teigiamą abiejų tautų įvaizdį.

Įgyvendinimo laikas

2010 m.

Projekto vertė

287.892,15 Lt

Skirta parama

244 708,3 Lt parama skirta iš Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos Smulkiųjų projektų fondo. Kauno rajonui tenkanti paramos dalis – 80.500,00 Lt  

Savivaldybės lėšos

15.270,00 Lt

Kontaktinis asmuo

SBĮ Kauno rajono turizmo informacijos centro direktorė Inga Talalaitė, tel. 8-37  54 33 18