Sausinės kaimo vandentiekio, esamų nuotekų tinklų renovacija bei naujų tinklų ir valymo įrenginių statyba

Projekto pavadinimas

Sausinės kaimo vandentiekio, esamų nuotekų tinklų renovacija bei naujų tinklų ir valymo įrenginių statyba

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Pagerinti kaimo infrastruktūrą, sumažinti gamtos teršimą panaudojant pažangias nuotekų valymo technologijas, pagerinti gyventojams teikiamas municipalines nuotekų surinkimo ir valymo paslaugas, išvalyti nuotekas taip, kad jos atitiktų LR normatyviniais aktais nustatytus reikalavimus.

Atlikti darbai:

Pastatyti valymo įrengimai (našumas 40 kub. m. per dieną), įrengta 1953 m nuotekų tinklo, 128,5 m vandentiekio tinklo ir geriamo vandens ruošykla..

Įgyvendinimo laikas

2004 – 2005 m.

Projekto vertė

1.026.448,00 Lt

Skirta parama

864.086,00 Lt  parama gauta iš ES struktūrinių fondų specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros paramos programos (SAPARD).

Savivaldybės lėšos

162.362,00 Lt.

Kontaktiniai asmenys

Aplinkos skyriaus pavaduotojas Egidijus Katilius tel.(8 37) 30 55 48