Ringaudų bendruomenės namų rekonstrukcija

Projekto pavadinimas

Ringaudų bendruomenės namų rekonstrukcija

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Kauno rajono savivaldybės, Ringaudų gyvenvietėje, gerinant viešosios infrastruktūros būklę.

Didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą Ringaudų kaimo gyventojams, išsprendžiant ekonomines ir socialines problemas dėl blogos Ringaudų bendruomenės namų fizinės būklės

Rekonstruoti Ringaudų bendruomenės namus

Projekto aprašymas:

Ringaudų kaime pastaraisiais metais sparčiai gausėja individualių namų, įsikuria vis daugiau miestiečių. Tačiau suformuota ir vis besiplečianti Ringaudų gyvenvietė vis dar neturi reikalingos infrastruktūros, kuri leistų jos žmonėms neužsidaryti namuose, o bendrauti, kurti, dalyvauti įvairiuose kultūriniuose renginiuose. Ringaudų kaimas yra Tabariškių parapijoje, pastarajai priklausantis pastatas, kuris pagal paskirtį ir yra skirtas kultūrinei bei švietimo veiklai, yra vienintelis, kurį būtų galima pritaikyti bendruomenės reikmėms, t.y. kaimo bendruomenės kolektyvų repeticijoms, susirinkimams, bendruomenės šventėms, sueigoms, sambūriams, koncertams, vakaronėms ir t.t. Tabariškių parapija pastatą maloniai sutiko Ringaudų bendruomenės reikmėms perleisti naudoti pastatą, pagal turto panaudos sutartį.

Projekto „Ringaudų bendruomenės namų rekonstrukcija“ įgyvendinimo metu buvo rekonstruotas pastatas, kuris naudojamas bendruomenės narių visuomeniniams kultūriniams, laisvalaikio poreikiams tenkinti. Projekto tiesioginė tikslinė grupė – Ringaudų bendruomenė (4813 gyventojai) patiria nepatogumų, negalėdama pilnai išnaudoti vietos galimybių, organizuojant įvairius visuomeninės, organizacinės veiklos renginius. Įgyvendinus projektą, Ringaudų kaimo gyventojams užtikrintas kokybiškesnis laisvalaikio, poilsio organizavimas, sukurta patrauklesnė gyvenamoji, darbo aplinka. Projektas padeda spręsti Ringaudų gyventojų ekonomines bei socialines problemas.

Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą.

Projekto įgyvendinimo trukmė

12 mėn.

Projekto vertė

171.057,66 Lt

Skirta parama

153.947,66 Lt

Savivaldybės lėšos

17.110,00 Lt

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovas Rimas Andžiulis tel. 8 699 11221