Raudondvario dvaro sodybos žirgyno pastato pritaikymas meno inkubatoriaus veiklaiProjekto pavadinimas

Raudondvario dvaro sodybos žirgyno pastato pritaikymas meno inkubatoriaus veiklai

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Dvaro sodybos žirgyno patalpas pritaikyti meno inkubatoriaus veiklai, sukurti palankias sąlygas menininkams kurti ir pristatyti visuomenei savo darbus, plėtoti su menu susijusius verslus.

 

Projekto aprašymas:

Siekiant tęsti Raudondvario dvaro kultūrinės raiškos tradicijas, sudaryti sąlygas profesionaliojo ir mėgėjų meno kūrėjų sintezei bei kūrybiniais sugebėjimais ir talentu pagrįstos veiklos plėtotei VšĮ Raudondvario dvaras inicijavo projektą, kurio pagrindinis tikslas - Raudondvario dvaro sodybos žirgyno patalpas pritaikyti meno inkubatoriaus veiklai, sukurti palankias sąlygas menininkams kurti ir pristatyti visuomenei savo darbus, plėtoti su menu susijusius verslus.
Įgyvendinus projektą Žirgyno patalpos pritaikytos meno inkubatoriaus veiklai išsaugant kultūros paveldą, sukurtos palankios sąlygos ir infrastruktūra menininkams kurti ir pristatyti visuomenei savo darbus, plėtoti su menu susijusius verslus bei sukuriant kitų „gretimų“ verslų kūrimuisi palankias sąlygas. Kultūros paveldo objekte į kūrybinių industrijų procesą bus įtraukiama vietos bendruomenė, formuojami jos kultūriniai poreikiai. Be to, sukurtas verslumo ugdymo centras meno srityje, kuris prisidės prie ekonominės-socialinės gerovės didinimo Kauno rajone. Meno inkubatoriaus reikmėms pritaikyta 2085,66 m2 patalpų ploto, iš jų reziduoti (dirbtuvės, studijos, dekoracijų, repeticijų salės) - 68% patalpų ploto. Planuojama, kad vienu metu jame galės reziduoti apie 40 smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų. Jaunųjų menininkų ir (ar) SVV subjektų rotacija bus atliekama kas 5 metai. Menų inkubatoriuje, kuris specializuojasi plėtoti muzikos, scenos, fotografijos ir kitų vaizduojamųjų menų rūšis, vienu metu reziduos ne mažiau kaip 50 procentų jaunųjų menininkų.

Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ VP2-2.2-ŪM-02-V priemonę „Asistentas-2“.

Įgyvendinimo laikotarpis

2009 – 2015 m.

Projekto vertė

3.178.965,81 Eur

Skirta parama

1.386.215,00 Eur

Savivaldybės lėšos

1.792.750,81 Eur

Kontaktinis asmuo

Viešosios įstaigos direktorė Snieguolė Navickienė tel. 8 37 548254