Raudondvario dvaro piles kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms

Projekto pavadinimas

Raudondvario dvaro piles kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, tinkamai išnaudojant kultūros paveldą – sutvarkant Raudondvario dvaro pilį ir ją pritaikant viešojo turizmo reikmėms.

Projekto aprašymas:

Raudondvario dvaro sodyba - viena ryškiausių renesanso ir romantizmo laikotarpyje susiformavusių sodybinių ansamblių Lietuvoje, valstybės saugomas kultūros paminklas. Dvaro sodybos kompleksui priklausanti Raudondvario dvaro pilis – vienas seniausių ir originaliausių bei vertingiausių pastatų Lietuvoje. Tai vienas iš pagrindinių turizmo traukos objektų Kauno rajone. Siekiant išnaudoti esamą vietovės turizmo potencialą ir išsaugoti Raudondvario pilį ateities kartoms, būtina atlikti restauravimo bei pritaikymo viešosioms reikmėms darbus, kad būtų užtikrintas tinkamas pastato naudojimas ir nuolatinė priežiūra. Tuo tikslu buvo inicijuotas projektas „Raudondvario dvaro pilies kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“.

Siekiant projekto tikslo numatyta parengti ir jau parengti privalomieji projektavimo dokumentai bei atliekami nekilnojamojo kultūros paveldo objekto tvarkomieji statybos darbai. Po rekonstrukcijos Raudondvario dvaro pilies patalpas ketinama pritaikyti ekspozicinei, reprezentacinei ir konferencijų veiklai bei jose teikti maitinimo, apgyvendinimo ir kitas lankytojų aptarnavimą užtikrinančias paslaugas. Tokiu būdu bus sukurta patraukli turizmo infrastruktūra skatinanti atvykstančiųjų ir vietos turistų srautus.

Siekdama išsaugoti nacionalinės reikšmės objektą ateities kartoms Kauno rajono savivaldybė iniciavo šį projektą.

Svarbu pažymėti, kad Kauno rajono savivaldybė neturi lėšų Projekto finansavimui, todėl be ES struktūrinės paramos projektas nebūtų įgyvendinamas.

Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos I prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.3-ŪM-02-V priemonę „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Įgyvendinimo laikotarpis

2009 – 2014 m.

Projekto vertė

6.120.900,00 Lt

Skirta parama

4.116.650,00 Lt

Savivaldybės lėšos

2.004.250,00 Lt

Kontaktinis asmuo

Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Dovilė Bartašiūnaitė , tel. 8 37 30 55 41