Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos punkto statyba, pritaikant bendruomenės poreikiams

Projekto pavadinimas

Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos punkto statyba, pritaikant bendruomenės poreikiams

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Plėtoti civilinės saugos techninę, materialinę bazę, pastatant Kauno rajono Lapių seniūnijoje priešgaisrinės apsaugos punktą.

Projekto aprašymas:

Kauno rajono Lapių, Domeikavos bei Vilkijos seniūnijų teritorijoje nėra užtikrinama skubi pagalba gaisro atveju. Lapių ir Domeikavos seniūnijų teritorijoje įkurtos 54 sodininkų bendrijos, kuriose yra apie 7,3 tūkst. sodo sklypų ir daugumoje jų pastoviai gyvena žmonės; Drąseikių sodininkų bendrijų teritorijoje yra žvyro karjeras, kuris pritraukia poilsiautojus. Domeikavos seniūnijoje gyvena 7900, Lapių seniūnijoje 3100 gyventojų. Dėl jų neatsargumo dažnai sukeliami miškų ir pievų gaisrai; Lapių seniūnijoje yra Kauno miesto sąvartynas, kuriame per metus vidutiniškai kyla 7 gaisrai.

Šiuo metu teritoriją aptarnauja Kauno miesto ugniagesiai, kurie esant gaisrui į vietą atvyksta neoperatyviai.

Įrengta priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos punktą, Lapių seniūnijoje ir aplinkinėse teritorijose užtikrina saugesnę aplinką, operatyvesnę pagalbą nelaimės atveju, mažesni gaisro padariniai ir t.t.

Didžiausia nauda bendruomenei, kuri užtikrinta, kad kilus nelaimei priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba atvyks greitai ir laiku, taip užtikrindama, kad kilęs gaisras padarys mažiausiai nuostolių. Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba bendradarbiauja su vietos bendruomenėmis sprendžiant iškilusias problemas, taip pat priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba imsis prevencinių priemonių išvengti nelaimėms.

Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą.

Projekto įgyvendinimo trukmė

14 mėn.

Projekto vertė

812.543,46 Lt

Skirta parama

277.212,48 Lt

Savivaldybės lėšos

483.150,00 Lt

ŽŪM bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų lėšos

52.180,98 Lt

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovas Rimantas Stankus tel. 8 698 26506