Paslaugų kokybės valdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas pagal bendrojo vertinimo modelį

Projekto pavadinimas

Paslaugų kokybės valdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas pagal bendrojo vertinimo modelį

(projekto Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-055)

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Gerinti Kauno rajono administracijos veiklos kokybę įdiegiant Bendrojo vertinimo modelį

Projekto aprašymas:

Bendrasis vertinimo modelis (toliau BVM) yra kokybės vadybos metodas, kuris suteiktų savivaldybei galimybę geriau įvertinti dabartinę organizacijos veiklą ir parodytų sritis, kurias reikia ir galima patobulinti. Modelis suteikia galimybę vienu metu į organizaciją pažvelgti iš skirtingų pusių, atlikti holistinę organizacijos analizę. Kauno rajono administracija projekto įgyvendinimo metu numato atlikti detalią poreikių, teikiamų paslaugų ir procesų analizę, identifikuoti esamas problemas ir tinkamus sprendimo būdus, rengti apmokymus, o vėliau užtriktini, kad įgyvendinus projektą savivaldybės administracijos darbuotojų ir gyventojų pasitenkinimas diegiama sistema būtų kuo didesnis ir kuo efektyviau būtų sprendžiamos įvardintos problemos. Taikant BVM, Kauno rajono savivaldybėje numatoma tobulinti organizacijos veiklą, gerinant kokybės vadybą

Įgyvendinimo laikas

2010–2012 m.

Projekto vertė

325.758,03 Lt

Skirta parama

325.758,03 Lt

Savivaldybės lėšos

 

Kontaktinis asmuo

Personalo skyriaus vedėja D. Verbickienė, tel. (8 37) 31 34 39