Panevėžiuko Jėzaus Nukryžiuotojo bažnyčios stogo kapitalinis remontas

Projekto pavadinimas

Panevėžiuko Jėzaus Nukryžiuotojo bažnyčios stogo kapitalinis remontas

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Sudaryti sąlygas išsaugoti paveldo objektą Panevėžiuko Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčią, užtikrinti jos ilgaamžiškumą ir naudojimo saugą.

Projekto aprašymas:

Jėzaus Nukryžiuotojo bažnytėlę 1747 m. pastatė liaudies meistrai. Tai retai pasitaikanti trikampio plano, vėlyvojo baroko stiliaus mūrinė bažnyčia. Tai vienintelis tokio tipo kultūros paveldo objektas Lietuvoje. Bažnyčia stovi pakilioje vietoje ir yra iš tolo matoma. Ji dominuoja miestelio kontūre. Kresna, jauki, mažai pakitusi per du šimtus metų. Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia nusipelnė didelio tikinčiųjų, visos bendruomenės dėmesio. Bažnyčia dominuoja istoriniame kraštovaizdyje ir atlieka ypatingą vaidmenį vietos bendruomenės gyvenime. Šis kultūros paminklas yra ne tik Panevėžiuko, bet viso Kauno rajono pasididžiavimas.

Bažnyčia yra patenkinamos būklės, tačiau avariniame stovyje yra stogas, kuris praleidžia lietaus vandenį ir neapsaugo nuo atmosferos poveikio pastato stogo medinių konstrukcijų, bažnyčios medinės perdangos, vidaus sienų bei esančių viduje kultūros paveldo vertybių. Medinės konstrukcijos pažeistos puvinio, sienų tinkas pažeistas drėgmės.

Siekiant išsaugoti paveldo objektą, užtikrinti jo ilgaamžiškumą ir naudojimo saugą būtina pašalinti esamus defektus ir atlikti kapitalinį bažnyčios stogo remontą. Įgyvendinus projektą sudarytos sąlygos ir toliau puoselėti kultūros paveldo turtą ir suteikti galimybę, sąlygas pažinti ir naudoti jį visuomenės poreikiams.

Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą.

Projekto įgyvendinimo trukmė

11 mėn.

Projekto vertė

229.590,52 Lt

Skirta parama

199.430,52 Lt

Savivaldybės lėšos

8.000,00 Lt

Kitos lėšos

22.160,00 Lt

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovas Gintas Rumševičius tel. 8 699 24456