Padėkime vieni kitiems

Projekto pavadinimas

Padėkime vieni kitiems

Projekto aprašymas

Projekto tikslas 
Pagrindinis tikslas pagerinti globos namuose gyvenančių vaikų gyvenimo sąlygas.

Uždaviniai:

Pradėti globos namų išplėtimą ir rekonstrukciją.

Įrengti cokoliniame aukšte gyvenamas patalpas.

Pertvarkyti buvusį vaikų ligoninės pastatą, kurio svarbiausia funkcija -  dienos centro paslaugos ir vaikų globos namai.

Įrengti pagalbos  kambarį savišvietai ir mokymuisi.

Projekto aprašymas:

Vilkijos VDC ir Vilkijos laikinieji vaikų globos namai pradėjo veikti 2000-siais metais, tai viena iš pirmųjų rajone įstaiga, kur apgyvendinami našlaičiai ir be tėvų globos likę vaikai. Vaikų globos namai įkurti buvusiame vaikų ligoninės pastate, kuriame buvo sudarytos sąlygos vaikams būti tik dienomis. Nuo įsikūrimo vaikų skaičius išaugo nuo 5 iki 20, vienam vaikui tenkantis plotas sumažėjo. Vaikai miega trijuose miegamuose kambariuose, kurių bendras plotas – 88,45 m2. vaikų miegamųjų kambarių plotas neatitinka higieninių normų reikalavimų. Tai tiesiog labai apsunkina vaikų gyvenimo sąlygas, yra pažeidžiamas vaiko privatumas, ne kiekvienas gali turėti atskira stalčių ar atskirą vietą spintoje, o ką jau kalbėti apie kampelį kuriame jie galėtų jaustis gerai ir saugiai. 25 moksleiviai naudojasi 16 vietų pamokų ruoša. Todėl vaikai mokyklinius reikmenis dažniausiai laiko savo kuprinėje, kadangi vietos susidėti daiktus ir laisvai judėti pamokų ruošoje nėra. Vienu stalu (be stalčių) naudojasi 3 vaikai. Skirtingo amžiaus ir poreikio vaikai naudojasi vieniu žaidimų kambariu, sale, holu, kur įrengta biblioteka, stovi televizorius. Didėjant vaikų skaičiui, trūksta patalpų buitinėms pagalbinėms priemonėms saugoti, nėra patalpų darbinės veiklos organizavimui. Nėra atskiros patalpos susirgusio vaiko slaugymui. Naujai atvykęs gyventojas priverstas iš karto, be adaptacijos periodo, apsigyventi perpildytame kambaryje. Tai sukelia papildomų konfliktinių situacijų. Norėdami pagerinti vaikų gyvenimo sąlygas, paruošėme globos namų išplėtimo ir rekonstrukcijos projektą. Tai leistų pakeisti kai kurių esamų patalpų panaudojimą, sudarytų sąlygas vaikams gyventi laisviau ir šeimyninėje aplinkoje. Būtų geriau organizuojamas vaikų darbinis ugdymas ir pasiruošimas savarankiškam gyvenimui.

Pasiekti rezultatai

Pagerintos vaikų gyvenimo sąlygos.

Ugdomas ir lavinamas kūrybiškumas bei savarankiškumas.

Sumažėjęs be tėvų globos likusių vaikų išvežimas į kitas institucijas už rajono ribų.

Sudarytos sąlygos laikinam vaikų apgyvendinimui bet kuriuo paros metu, policijos ir kitų tarnybų paėmus juos iš šeimos nesteigiant globos.

Įgyvendinimo laikas

2005 m.

Projekto vertė

96.000,00 Lt

Skirta parama

96.000,00 Lt

Savivaldybės lėšos

-

Kontaktiniai asmenys

Labdaros ir paramos fondo „Nemuno krašto vaikai“ direktorė Vida Rainienė, tel./ faks. (8  37) 55 61 82