Neveronių bendruomenės patalpų ir Neveronių vidurinės mokyklos sporto salės remontas

Projekto pavadinimas

Neveronių bendruomenės patalpų ir Neveronių vidurinės mokyklos sporto salės remontas

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Kompleksiškai suremontuoti administracinio pastato administracines ir sporto salės patalpas pritaikant jas bendruomenės poreikiams.

Projekto aprašymas:

Neveronių seniūnijoje gyvena 3 464 žmonės. Gyventojų tankumas: 266 žm./km2. Didžiausia Neveronių bendruomenės problema bendros paskirties patalpų ir tinkamų sporto salių trūkumas.

Multifunkcinio pastato – bendruomenės traukos centro nebuvimas sąlygoja Neveronių gyventojų uždarumą, neįsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, didina žmonių socialinę atskirtį ir susvetimėjimą. Neveronių bendruomenė centras neturi patalpų, kur galėtų organizuoti ir vykdyti šviečiamąją, kultūrinę, sportinę, sveikatinamąją, socialinę bei aplinkosauginę veiklas.

Neveronių bendruomenei labai reikalinga sporto salė. Jauni žmonės neturėdami kuo užsiimti linksta į teisėtvarkos pažeidimus ir žalingus įpročius. Sporto salės poreikis yra, nes mokyklai sudarius sąlygas, pastoviai į salę sportuoti ateina 6 jaunimo ir vyresnių žaidėjų grupės apie 57 žmones. Be to Neveronyse yra susibūrusios krepšinio komandos: „Banginiai“ ir „SK Neveronys“, kurie dalyvauja Kauno krepšinio mėgėjų lygoje. Jiems treniruotis reikalinga tinkama sporto salė. Mokykla neturėdama higieninius reikalavimus atitinkančios sporto salės negali užtikrinti kokybiško Neveronių bendruomenės vaikų - 350 Neveronių vidurinės mokyklos mokinių ugdymo.

Neveronių bendruomenės centro iniciatyva 2010 m. kovo 22 – balandžio 12 d. atlikta Neveronių gyventojų apklausa parodė, kad 80% apklaustųjų mano, kad Neveronyse reikalinga sporto paskirties inžinerinių statinių reikalavimus atitinkanti sporto salė.

Seniūnijoje nesant kitų laisvų, savivaldybei priklausančių pastatų, aukščiau minėtas 132,14 m2 administracines patalpas Kauno rajono savivaldybė pagal 2010-07-01 panaudos sutartį Nr. S-651 perdavė Neveronių bendruomenės centrui visuomeninei veiklai vykdyti. Bendruomenės centras bendradarbiaudamas su Kauno rajono Neveronių vidurine mokykla, kuriai priklauso to paties pastato pirmas ir antras aukštai, pradėjo rengti projektą bendruomenės patalpų remontui ir jų pritaikymui savo šviečiamajai, kultūrinei, sveikatinamajai, socialinei veiklai.

Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą.

Projekto įgyvendinimo trukmė

24 mėn.

Projekto vertė

449.220,00  Lt

Skirta parama

338.394,00 Lt

Savivaldybės lėšos

44.920,00 Lt

ŽŪM bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų lėšos

65.910,00 Lt

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovė Laura Pėkienė  tel. 8 612 40219