Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra įvairioms socialinėms gyventojų grupėms bendruomenėje

Projekto pavadinimas

Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra įvairioms socialinėms gyventojų grupėms bendruomenėje

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Sukurti nestacionarių socialinių paslaugų sistemą ir centrą Ežerėlio slaugos namų bazėje. Atlikti  nestacionarių socialinių paslaugų centro pastato fasado ir vidaus patalpų remontą, įsigyti medicininės reabilitacijos priemonių, baldų.

Projekto uždaviniai:

Įrengti šilumokaitį ir  dušo kabiną.

Atlikti trijų  kambarių, prieangio sienų apdailą, sanitarinių mazgų vidaus apdailą.

Atlikti pastato fasado remontą ir įrengti pandusą neįgaliesiems.

Įsigyti baldus (rašomąjį stalą su vieta kompiuteriui, kėdžių, valgomąjį stalą,  minkštų baldų komplektą, biuro spintą).

Įsigyti masažo stalą, kėdę,  inhaliacijos aparatą, reabilitacijos priemonių.

Projekto aprašymas:

Pagal paruoštas lokalines sąmatas atliksime šiuos darbus: pakeisime elektros instaliaciją, renovuosime šildymo sistemą, įrengsime šilumokaitį ir  dušo kabiną, atliksime trijų  kambarių, prieangio sienų apdailą, sanitarinių mazgų vidaus apdailą, suremontuosime pastato fasadą  ir įrengsime pandusą neįgaliesiems. Atlikę remonto darbus įsigysime baldus: stalą kompiuteriui, 42 vnt. kėdžių, valgomąjį stalą,  minkštų baldų komplektą, biuro spintą. Įsigysime masažo stalą, reabilitacinį treniruoklį kitų  reabilitacijos priemonių.

Pasiekti rezultatai:

Įkurtas Ežerėlio slaugos namų Nestacionarus socialinių paslaugų skyrius,  teikiantis socialines paslaugas senyvo amžiaus ir neįgaliems Ežerėlio ir aplinkinių seniūnijų gyventojams. Asmenims sudaromos sąlygos kuo ilgiau gyventi savo namuose, šeimose, savarankiškai tvarkyti  buitį;  organizuojama pagalba, suderinta su užimtumu, asmens sveikatos priežiūra ir specialiosios pagalbos priemonėmis; sudaroma galimybė darbingiems jų šeimos nariams sugrįžti į darbo rinką.

Teikiamos socialinės paslaugos: bendrosios (informavimas, konsultavimas, bendravimas, maitinimo organizavimas, transporto organizavimas); specialiosios (pagalba į namus (maisto produktų nupirkimas, pristatymas ir pagalba ruošiant maistą, pagalba buityje ir namų ruošoje, lydėjimas į įvairias įstaigas), socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas).

Įgyvendinimo laikas

2005-2006 m.

Projekto vertė

119.518,00 Lt.

Skirta parama

LR  SADM Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programos per I-II etapus 109 518,00 Lt

Kitų šaltinių lėšos – 10.000,00 Lt

Savivaldybės lėšos

Kauno rajono Savivaldybės indėlis - pastatas, komunalinės paslaugos, darbo užmokestis 4,5 etato.

Kontaktiniai asmenys

Slaugos namų direktorė  Irena Liutkuvienė Tel. 8 699 61 975; (8-37) 53 42 40