Muniškių II kaimo esamų nuotekų tinklų renovacijos bei naujų tinklų ir nuotekų valymo įrenginių statyba

Projekto pavadinimas

Muniškių II kaimo esamų nuotekų tinklų renovacijos bei naujų tinklų ir nuotekų valymo įrenginių statyba

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Pagerinti kaimo infrastruktūrą, sumažinti gamtos teršimą panaudojant pažangias nuotekų valymo technologijas, pagerinti gyventojams teikiamas municipalines nuotekų surinkimo ir valymo paslaugas, išvalyti nuotekas taip, kad jos atitiktų LR normatyviniais aktais nustatytus reikalavimus.

Atlikti darbai:

Pastatyti valymo įrengimai, įrengta 1344 m nuotekų tinklo, renovuota 703 m nuotekų tinklo.

Įgyvendinimo laikas

2003 – 2004 m.

Projekto vertė

983.290,00 Lt.

Skirta parama

775.140,00 Lt parama gauta iš ES struktūrinių fondų specialiosios Žemės ūkio ir kaimo plėtros paramos programos (SAPARD).

Savivaldybės lėšos

208.150,00 Lt.

Kontaktiniai asmenys

Aplinkos skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Katilius tel.(8 37) 30 55 48