Mišrių socialinių paslaugų socialinės rizikos šeimoms infrastruktūros plėtra Kauno rajone, įkuriant pagalbos šeimai tarnybą ir vaikų dienos centrą

Projekto pavadinimas

Mišrių socialinių paslaugų socialinės rizikos šeimoms infrastruktūros plėtra Kauno rajone, įkuriant pagalbos šeimai tarnybą ir vaikų dienos centrą

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Plėsti mišrių socialinių paslaugų socialinės rizikos šeimoms infrastruktūrą Kauno rajone, įkuriant pagalbos šeimai tarnybą ir vaikų dienos centrą. Įgyvendinus projektą, atlikus rekonstrukcijos darbus ir įsigijus reikalingą įrangą bei baldus, bus įkurtas 1 naujas padalinys.

Projekto aprašymas:

Kauno rajone yra jaučiamas nestacionarių socialinių paslaugų poreikis, ypač tokių paslaugų trūksta socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams. Šiuo projektu bus plečiama socialinių paslaugų įvairovė. Steigiant naujus struktūrinius padalinius SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centre, bus užtikrinamas jau esamų ir naujų paslaugų prieinamumas bei aukštesnė jų kokybė. Įkūrus pagalbos šeimai tarnybą ir vaikų dienos centro skyrių bus pradėtos teikti naujos paslaugos socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams, o jų šeimos nariai galės integruotis į darbo rinką. 

Įgyvendinimo laikas

2009-2011 m.

Projekto vertė

444.637,80 Lt

Skirta parama

330.728.88 Lt

Savivaldybės lėšos

113.908.92 Lt          

Kontaktinis asmuo

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro direktorė, 8-37  32 81 95