Melioracijos programos investicijų projektas

Projekto pavadinimas

Melioracijos programos investicijų projektas

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Melioracijos statinių rekonstrukcija

Projekto aprašymas:

Projektu siekiama, kad žemė ir valstybei priklausantys melioracijos ir hidrotechnikos statiniai būtų tinkamai naudojamai, prižiūrimi, išsaugoti, padidintas jų našumas bei didinama potencinė dirvų derlingumo galimybė. 2011 m. atlikta Noreikiškių, Užliedžių, Padauguvos kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstrukciją.

Rezultatai:

Įrengta magistralinių griovių 5,62 km.

Įrengta drenažo rinktuvų 2,384 km.

Įrengta pralaidų 7 vnt.

Įgyvendinimo laikas

2011 m.

Projekto vertė

396 000 Lt

Skirta parama

2011 m. iš VIP skirta 396 000 Lt.

Savivaldybės lėšos

Kontaktiniai asmenys

Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas Algirdas Viskačka, tel. (8 37) 30 55 81