Lietuvos ir Norvegijos savivaldybių bendradarbiavimas ir patirties sklaida švietimo atliekų tvarkymo klausimais srityje

Projekto pavadinimas

Lietuvos ir Norvegijos savivaldybių bendradarbiavimas ir patirties sklaida švietimo atliekų tvarkymo klausimais srityje

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Norvegijos savivaldybių skatinimas visuomenės švietimo atliekų tvarkymo klausimais srityje.

 

Projekto aprašymas:

Įgyvendinant projektą bus organizuota Lietuvos aplinkosaugos specialistų stažuotė Norvegijoje, skirta susipažinti ir praktiškai pamatyti kaip vykdomas švietimas atliekų tvarkymo klausimais šioje šalyje. Stažuotės metu bus surengtas 4 valandų trukmės informacinis renginys, kuriame Lietuvos ir Norvegijos aplinkosaugos specialistai papasakos apie atliekų tvarkymo politiką, atliekų tvarkymo organizavimą bei vykdomą visuomenės švietimą šioje srityje. Lietuvoje bus organizuota 10 regioninių seminarų savivaldybių, seniūnijų bei švietimo atliekų tvarkymo klausimais srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų atstovams, kuriuose bus aptariama kaip derinti infrastruktūros diegimą ir visuomenės švietimą atliekų tvarkymo klausimais, pristatoma Norvegijos patirtis šioje srityje.

 

Laukiami rezultatai:

Projekto partnerėms savivaldybėms bus parengtos švietimo atliekų tvarkymo klausimais programos, bei, bendradarbiaujant visiems partneriams, bus parengtas bendras švietėjiškas projektas atliekų tvarkymo klausimais. Projekto įgyvendinimo metu bus sukurta internetinė projektų ir aplinkosauginio švietimo metodų duomenų bazė, parengtos atliekų vengimo rekomendacijos, o taip pat parengta Lietuvos – Norvegijos institucijų–partnerių bendradarbiavimo strategija. Veiklos ir rezultatų viešinimas bus vykdomas viso projekto  įgyvendinimo metu.

Įgyvendinimo laikas

2010 m.

Projekto partneriai

 

Viešoji įstaiga „Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras“

Norvegijos partneriis „GRID-Arendal“

Kaišiadorių, Rokiškio, Utenos, Varėnos,  Kauno rajonų, Panevėžio ir Alytaus miestų savivaldybės

Projekto vertė

196596,22 Lt

Skirta parama

157836,22 Lt  finansuojama Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemos „Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir Euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas“ lėšomis.

Savivaldybės lėšos

5000 Lt (Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos)

Kontaktiniai asmenys

Savivaldybės ekologė Giedrė Juknienė tel. 8 (37) 30 55 66