LEAP - „Lyderystė energetikos veiksmų planavime“

Projekto pavadinimas

LEAP - „Lyderystė energetikos veiksmų planavime“

Projekto aprašymas

Bendras projekto LEAP - “Lyderystė energetikos veiksmų planavime” tikslas - sukurti pajėgumus ES vietos valdžios institucijoms, kaip pagrindiniams veikėjams, pagreitinant tvarios energetikos priemonių įsisavinimą ir perėjimą prie mažesnio anglies vartojimo. Tai bus daroma, naikinant kliūtis, su kuriomis susiduriama, siekiant pažangos, sprendžiant klimato kaitos ir tvarios energijos naudojimo problemas, sutelkiant dėmesį į profesinę ir politinę lyderystę, įgūdžius, žinias ir išteklius, parengiant efektyvią planavimo sistemą.

 

Projektas turi šiuos konkrečius tikslus:

1. Tiesiogiai keistis patirtimi ir kompetencija tvarios energijos valdymo srityje tarp LEAP partnerių atstovaujamų vietos valdžios institucijų, kurios yra įvairiose vystymosi stadijose nuo pradedančių iki pažengusių.

2. Didinti partnerio institucijos techninius ir institucinius gebėjimus siekiant įtvirtinti tvarios energijos politiką savo veikloje ir įgyvendinti veiksmingą vietos energijos lyderiavimą. „Besimokantys“ LEAP partneriai turės galimybę įgyti praktinės patirties iš savo bendradarbiavimo su kitais "besimokančiais" ir "patyrusiais" LEAP partneriais.

3. Trims partnerių institucijoms parengti Darnios energetikos veiksmų planus (DEVP), ir tai padaryti su veiksmų įgyvendinimu; ir šešioms partnerių institucijoms, remti jų esamų DEVP įgyvendinimą per konkrečius veiksmus. Besimokantys Projekto partneriai remiami labiau patyrusių projekto partnerių DEVP plėtros ir įgyvendinimo procese.

4. Kiekvienam LEAP partneriu pademonstruoti savo vietos energetikos lyderystę, užtikrinant pagrindinių DEVP prioritetinių veiksmų, įskaitant "besimokantiems" projekto partneriams "etalonus" savo srityje.

5. Trims patyrusiems projekto partneriams valdyti pagerintą energetikos planavimo integravimą su teritorijų planavimu ir skleisti savo patirtį kitiems partneriams ir kitoms ES vietos valdžios institucijoms.

 

Projekto strateginiai tikslai:

1. Užtikrinti kiekvieno partnerio DEVP pristatymą pagal kiekvieno partnerio DEVP peržiūrą ir sukelti DEVP daugiau vietos valdžios institucijų, gamybos ir įgyvendinimo.

2. Sumažinti CO2 išmetimą, padidinti energijos taupymą ir padidinti vietinius atsinaujinančios energijos pajėgumus ir tuo pačiu metu pagerinti partnerių energetinį saugumą.

3. Palaikyti ir plėtoti vietinę mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomiją.

 

Projekto aprašymas:

Vietos valdžios institucijos susiduria su dvigubu iššūkiu: ribotais lėšų šaltiniais ir ribotais instituciniais pajėgumais. Šiuo projektu siekiama, mokantis vieniems iš kitų, sustiprinti vietos valdžios institucijas, padedant joms skatinti idėjas, kaip įveikti kliūtis siekiant vykdyti ES iki 2020 m. numatytus klimato kaitos tikslus.

 

LEAP projektas yra padalintas į 8 darbo paketus:

1. Valdymas

2. DEVP rengimas

3. DEVP veiksmai

4. Mokymas ir kuravimas

5. Seminarai ir mokymai

6. Stebėsena ir vertinimas

7. Bendravimas - komunikacija

8. EACI sklaidos veiklos

 

Projekto metu bus parengtas “Tvarios energetikos veiksmų planas” ir “Atsinaujinančių energijos šaltinių Kauno rajone galimybių studija”. Kauno rajono savivaldybė turės galimybę pasisemti gerosios patirties iš jau pažengusių projekto partnerių.

 

Projekte dalyvauja 10 valdžios institucijų ir organizacijų iš 7 Europos šalių: Airijos, Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Slovėnijos, Bulgarijos, Kroatijos ir Lietuvos. Projekto vykdantysis partneris - Kaimo ir miesto planavimo asociacija (TCPA) iš Jungtinės Karalystės.

Įgyvendinimo laikotarpis

2011–2013 m.

 

Projekto vertė

Bendra projekto vertė: 1,975 mln. €,

Skirta parama

75% bendros projekto vertės finansuoja Vykdomoji Konkurencingumo ir Inovacijų agentūra (EACI).

Projektą bendrai finansuoja IEE programa Pažangi energetika - Europai, kurią vykdo Vykdomoji Konkurencingumo ir Inovacijų agentūra (EACI) Europos Komisijos vardu.

Savivaldybės lėšos

Kauno rajono savivaldybės projekto biudžetas 94,851 tūkst. €.

Savivaldybė finansuoja 25 % projekto vertės.

Kontaktinis asmuo

Ekonomikos skyriaus vedėjas, Artūras Pupalė

tel.8 37 30 55 42