Kulautuvos miestelio gyvenamosios infrastruktūros ir aplinkos gerinimas, pritaikant bei atnaujinant gamtos bei kultūros paveldo objektus viešam naudojimui

Projekto pavadinimas

Kulautuvos miestelio gyvenamosios infrastruktūros ir aplinkos gerinimas, pritaikant bei atnaujinant gamtos bei kultūros paveldo objektus viešam naudojimui   (projekto Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-21-005)

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Gerinti bendruomeninę infrastruktūrą bei kraštovaizdžio būklę.

Projekto aprašymas:

Projektu siekiama sutvarkyti Kulautuvos centrinėje dalyje esančio Narėpos upelio ir tvenkinių aplinką, miestelio parko aplinką, restauruoti senosios Kulautuvos vasaros estrados renginių aikštę, įrengti paplūdimį, įrengti automobilių stovėjimo aikštelę šalia miestelio parko bei atnaujinti miestelio gatvių apšvietimą.

Įgyvendinimo laikas

2008–2013 m.

Projekto vertė

4.086.000,00 Lt

Skirta parama

3.779.570,35 Lt

Savivaldybės lėšos

306.451,65 Lt 

Kontaktinis asmuo

Administracijos direktorius R. Pudževelis, tel. (8 37) 30 55 02