Kulautuvos jaunimo centro paslaugų plėtra

Projekto pavadinimas

Kulautuvos jaunimo centro paslaugų plėtra

Projekto aprašymas

Projekto vykdytojas: Kauno r. Kulautuvos pagrindinė mokykla

Projekto partneris: Asociacija "Kulautuvos jaunimo centras"

Projekto pagalba bus sukurtas vaikų dienos centras su atvira jaunimo erdve Kulautuvos ir aplinkinių gyvenviečių vaikams ir jaunimui, kuriame bus organizuojamas sportinis ir meninis lavinimas bei socialinių, karjeros ir bendrųjų kompetencijų ugdymas.

Jaunimas Kulautuvoje ir jos apylinkėse turės saugią, atvirą jaunimo erdvę, kuriame galės turiningai leisti laiką, įgyti socialinių įgūdžių, dalyvauti edukacinėse, konsultacinėse programose ir įgyti asmeninio tobulėjimo kompetencijų. Rizikos grupės šeimos galės naudotis vaikų dienos centro paslaugomis ir taip užsitikrinti sąlygas leidžiančias formuotis jauno žmogaus asmenybei, jo sėkmingam integravimuisi į visuomenės gyvenimą ir šiuolaikinę socialinę ekonominę aplinką. Projekto dėka pasiektais rezultatais naudotis galės Kulautuvos, Batniavos, Mazūriškių, Virbaliūnų ir kt. miestelių gyventojai.

Vaikų dienos centre bus teikiama popamokinės grupės paslauga, kuri turėtų pritraukti daug vaikų, kurie šiandien neturi jokių galimybių kokybiškam užimtumui pasibaigus mokyklai. Naujai sukurta “šeimos įgalinimo” paslauga taip pat pritrauks nemažai šeimų, kurios dirba netradiciniu darbo laiku ar augina sveikatos ir kt. raidos sutrikimų turinčius vaikus, kurie galės ir neabejotinai norės pasinaudoti naujai sukurtu kompleksinių paslaugų paketu.

Panaudojant finansinę paramą šiuo metu yra atnaujinamos nepilnai išnaudojamos mokyklos patalpos, kurių plotas viršija 570 kv.m. Šios patalpos apima kelias klases, nenaudojamas pagalbines patalpas, technologijų ir dailės kabinetą, sporto salę, persirengimo kabinas su dušais ir tualetais. Šiuo metu Kulautuvos mokyklos patalpose baigiamas atlikti sporto salės ir pagalbinių patalpų remontas, kurio metu buvo apšiltintos sienos ir pakeista leidžianti stogo danga, renovuojami sanitariniai mazgai, įrengiami dušai ir pesirengimo kambariai, suformuotos atskiros patalpos skirtingoms vaikų dienos centro su atvira jaunimo erdve vykdomoms veikloms. Vaikų ir jaunimo centro patalpose atnaujintos ir apšiltintos grindys, sienos, atnaujinta šildymo sistema, keičiama elektros instaliacija. Atlikus remontą buvo pakeisti baldai ir įrengimai, pritaikant juos  kūrybinėms dirbtuvėms su įvairiomis medžio apdirbimo ir maisto ruošimo įrengimais. Įsigijus reikiamą video, audio bei IT techniką artimiausiu metu bus įrengta kino/ žaidimų/ interaktyvių mokymų studija bei laisvalaikio centras su įvairiom veiklom pritaikomomis priemonėmis bei stalo žaidimais. Projekto pagalba ketinama įsigyti dviračius, aitvarus, riedlentes ir kitas jaunimui patinkančias laivalaikio priemones, kurios užtikrins centro patrauklumą jaunimo tarpe. Sporto salė pritaikoma krepšinio žaidimui, grupinėms ir individualioms treniruotėms, kur artimiausiu metu atsiras nauji, visus kokybės ir saugumo standartus atitinkatys treniruokliai, skirti įvairioms raumenų grupėms. Sukurta infrastruktūra yra begalo laukiama vietinių gyventojų, nes tinkamas užimtumas skatina jaunų žmonių tobulėjimą ir atitolina juos nuo rizikingų ir netinkamų veiklų. Siekiant užtikrinti įvairialypę ir rizikos vaikų ir jaunimo poriekius atitinkančią vaikų dienos centro su atvira jaunimo erdve veiklą, planuojama taikyti socialinės ir profesinės reabilitacijos paslaugų kompleksą,  kuriomis bus siekiama vaikus ir jaunimą motyvuoti visapusiškam socialiniam gyvenimui ir darbui, padėti atrasti save, pažinti stipriąsias ir silpnąsias asmenybės puses, ugdyti gyvenimui ir darbui reikalingus gebėjimus ir įgūdžius, formuoti teigiamas į gyvenimą ir darbą orientuotas nuostatas. Projekto dėka įsigytos priemonės leis užtikrinti pilnavertį, įdomų, šiuolaikišką ir inovatyvų laisvalaikio leidimo būdą užpildant jį tiek sportinėmis veiklomis, tiek ugdomaisiais užsiėmimais, kurių kiekvienas prisidės prie savimi pasitikinčios, kultūringos, socialiai patrauklios iš išsilavinusios asmenybės formavimo. Šiuo metu vaikų ir jaunimo centre yra baiginėjami remonto darbai, perkami sporto ir treniruoklių salės įrengimai. Artimiausiu metu bus įrenginėjama garso ir vaizdo technika, įsigyjamos laisvalaikio priemonės, samdomi darbuotojai, formuojamos vaikų ir jaunimo grupės. Iki 2016 metų Balandžio mėnesio į naujai kuriamo centro veiklą ketinama integruoti vaikų ir jaunimo ugdymo metodines priemones ir užbaigti projekto veiklas.
Tolimesniu projekto tęstinumu ir perspektyvia centro veikla rūpinsis 3 naujai pasamdyti darbuotojai. Centro veikloje ketinama užtikrinti nuolatinį socialinių pedagogų ir savanorių kvalifikacijos tobulinimą siekiant teikti edukacinės ir laisvalaikio organizavimo paslaugas. Pirmiausia darbuotojai bus supažindinami ir apmokomi dirbti naujai įsigytomis metodinėmis priemonėmis, vėliau kels kvalifikaciją kiekvienais metais, susipažindinant su naujomis ugdymo programomis.

Projektas finansuojamas pagal 2009–2014 m. Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo programą LT10 „Rizikos grupės vaikai ir jaunima“.

Įgyvendinimo laikotarpis

2015 - 2016 m.

Projekto vertė

235.148,77 Eur

Skirta parama

211.633, 89 Eur

Savivaldybės lėšos

23.514,88 Eur

Kontaktinis asmuo

Kauno r. Kulautuvos pagrindinės mokyklos direktorė Rima Kučinskienė, 8 37 543259