Kompleksinės integralios pagalbos asmens namuose modelio sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems sunkią negalią ir jų šeimoms Kauno rajone

Projekto pavadinimas

„Kompleksinės integralios pagalbos asmens namuose modelio sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems sunkią negalią ir jų šeimoms Kauno rajone“   (VP1-1.1-SADM-14-V-01-019)

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Plėtoti integralios socialinės globos ir slaugos pagalbos asmens namuose modelį senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims ir teikti konsultacinę pagalbą jų šeimos nariams.

Projekto aprašymas:

Projekto metu planuojama sukurti ir įdiegti integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) modelį Kauno rajone ir patikrinti jo veiksmingumą. Bus siekiama padėti sunkią negalią turinčiam žmogui kuo ilgiau savarankiškai ir visavertiškai gyventi savo namuose, išvengiant institucinės globos, o šeimos nariams būti aktyviems darbo rinkos dalyviams. Pradėjus taikyti integralios pagalbos modelį, pagerės dienos socialinės globos ir slaugos namuose paslaugų kokybė ir prieinamumas, bus skatinama neformali pagalba šeimai. Laukiami projekto rezultatai: padidės tikslinės grupės asmenų, gavusių tiesioginės naudos iš projekto, bus įsigytos reikalingos sveikatos priežiūros licencijos, apmokyti specialistai, įsigyta reikalinga įranga ir priemonės, į pagalbos teikimą įsitrauks savanoriai.

Įgyvendinimo laikas

2013–2015 m.

Projekto vertė

747301,00 Lt

 

Skirta parama

747301,00 Lt (ES lėšos)

Savivaldybės lėšos

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovė Kristina Stanislovaitienė, tel. 8 37 328195, el. p. centras@kaunorspc.lt