Kauno rajono Vilkijos vaikų lopšelio-darželio "Daigelis" pastato renovacija

Projekto pavadinimas

Kauno rajono Vilkijos vaikų lopšelio-darželio "Daigelis" pastato renovacija

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Sumažinti Kauno rajono Vilkijos vaikų lopšelio-darželio "Daigelis" pastate suvartojamos energijos sąnaudas.

Projekto aprašymas:

Kauno rajono Vilkijos lopšelio-darželio „Daigelis“ pastatas pastatytas 1984 m. 2005–2011 m. buvo vykdomi pastato rekonstravimo darbai: pakeisti visi pastato langai, didžioji dalis lauko durų (pakeista 24 kv.m. lauko durų t. y. apie 80 proc. visų pastato lauko durų ploto) pakeista stogo hidroizoliacinė danga, tačiau be apšiltinimo sluoksnio, renovuotas šilumos punktas. Taip pat atliekami einamieji remonto darbai, kurie iš esmės nepagerina pastato būklės. Taip pat nebuvo investuota į energijos sąnaudas taupančias priemones (išorinių aitvarų ir/ar energetikos sistemų modernizavimas), todėl Kauno rajono Vilkijos lopšelis-darželis „Daigelis“ nėra ekonomiškas energetiniu požiūriu.  Šiems tikslams įgyvendinti atliekami stogo bei fasado renovacijos darbai. Atlikus pastato renovaciją sumažės energijos sunaudojimas, išlaidos šildymui (sienų apšiltinimas ir stogo renovavimas leistų sutaupyti dabartinių norminių šilumos energijos vartojimo sąnaudų). Be to, po renovacijos pagerės darbo ir vaikų ugdymo sąlygos, sumažės aplinkos tarša, pagerės patalpų mikroklimato sąlygos, padidės pastato ar/ir atskirų jo dalių bei inžinierinių sistemų ilgaamžiškumas.

Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos III prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“.

Įgyvendinimo laikotarpis

2013 – 2014 m.

Projekto vertė

751.750,04 Lt

Skirta parama

669.750,04 Lt

Savivaldybės lėšos

82.000,00 Lt

Kontaktinis asmuo

Ekonomikos skyriaus vedėjo pavaduotoja investicijoms Gražina Čepulienė tel. 8 37 30 55 52