Kauno rajono turizmo informacijos centro įrengimas Raudondvario dvaro sodyboje

Projekto pavadinimas

Kauno rajono turizmo informacijos centro įrengimas Raudondvario dvaro sodyboje (projekto kodas Nr. VP3-1.3-ŪM-05-R-21-009)

Projekto aprašymas

Projekto tikslai:

Skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, tinkamai išnaudojant kultūros paveldą - sutvarkant Raudondvario dvaro pastatą ledainę, ją pritaikant turizmo informacijos centro veiklai.

Užtikrinti kokybišką ir informatyvų Kauno regiono turistų aptarnavimą

 

Projekto aprašymas:

Projektu siekiama vieną iš Raudondvario dvaro sodybos kompleksui priklausančių pastatų - ledainę, pritaikyti turizmo informacijos centro veiklai. Siekiant projekto tikslo numatyta parengti privalomuosius projektavimo dokumentus bei atlikti nekilnojamojo kultūros paveldo objekto tvarkomuosius statybos darbus bei įsigyti reikiamą įrangą. Įrengus turizmo informacijos centrą, būtų  sukurta patraukli turizmo infrastruktūra skatinanti atvykstančiųjų ir vietos turistų srautus, teikiama ir kaupiama informacija apie lankytinas rajono vietoves ir objektus, apie Raudondvario dvaro sodybą bei joje teikiamas paslaugas, veiklas ir pan.

Projekto rezultate būtų restauruotas ir išsaugotas bei viešajam turizmui pritaikytas kultūros paveldo objektas - Raudondvario dvaro ledainė.

 

Svarbu pažymėti, kad Kauno rajono savivaldybė neturi lėšų Projekto finansavimui, todėl be ES struktūrinės paramos projektas nebūtų įgyvendinamas.

 

Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos I prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.3-ŪM-05-R priemonę „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Įgyvendinimo laikotarpis

2010 – 2013 m.

Projekto vertė

1.127.749,81 Lt 

Skirta parama

748.639,81 Lt

Savivaldybės lėšos

379.110,00 Lt 

Kontaktinis asmuo

Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė – Dovilė Bartašiūnaitė , tel. 8 37 30 55 41