Kauno rajono slidinėjimo trasų studijos parengimas

Projekto pavadinimas

Kauno rajono slidinėjimo trasų studijos parengimas

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Parengti Kauno rajono slidinėjimo trasų studiją, siekiant gerinti regioninės plėtros planavimą, kompleksinių turizmo paslaugų teikimą bei mažinti neigiamą sezoniškumo įtaką

Pagrindinės Kauno regiono turizmo plėtros problemos – viešosios turizmo infrastruktūros stoka, turizmo sezoniškumas ir nepakankamos priemonės neigiamos sezoniškumo įtakos švelninimui. Kauno rajono savivaldybė mato galimybes išnaudoti gamtinius išteklius Kauno rajone įrengiant slidinėjimo trasas, taip sukuriant galimybes plėtoti vietinės ir regioninės reikšmės, aktyvaus žiemos poilsio turizmą. Tačiau neatlikus išsamios Kauno rajono slidinėjimo trasų studijos, negalima efektyviai įvertinti trasų įrengimo galimybių, išnaudoti turimų turizmo išteklių bei palankiai sąlygoti socialinę – ekonominę ne tik Kauno rajono ir regiono, bet ir visos Lietuvos turizmo plėtrą. Parengus studiją, bus atnaujintas Kauno rajono savivaldybės strateginis planas. Studijoje bus atlikta Kauno rajono slidinėjimo trasų įrengimo išteklių ir infrastruktūros situacijos analizė ir alternatyvų vertinimas, atlikta ekonominė, finansinė, rizikos ir jautrumo analizė, taip pat bus pateikti pasiūlymai dėl plėtros galimybių. Studijos parengimas taptų svarbiu turizmo sezoniškumo ir neigiamos sezoniškumo įtakos švelninimo bei viešosios turizmo infrastruktūros kūrimo žingsniu. Bus sudarytos prielaidos verslo plėtrai turizmo srityje – maitinimo, aktyvaus poilsio teikimo paslaugos, skatinama kaimo turizmo ir kitų apgyvendinimo įstaigų plėtra. Parengta viešosios infrastruktūros studija įgalins plėtoti įvairesnius turizmo produktus ir kompleksiškai teikti įvairias turizmo paslaugas. O studijos pagrindu sukurta viešoji infrastruktūra duos postūmį ilgalaikių ir sezoninių darbo vietų kūrimui savivaldybės ir privataus sektoriaus įmonėse.

 Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų III prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM-02-R priemonę „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.

Įgyvendinimo laikotarpis

2009 - 2011 m.

Projekto vertė

61.092,68 Lt.

Skirta parama

52.362,68 Lt

Savivaldybės lėšos

8.730,00 Lt

Kontaktinis asmuo

Ekonomikos skyriaus vedėjo pavaduotoja (investicijoms) Gražina Čepulienė, 8-37  30 55 52