Kauno rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro infrastruktūros modernizavimas ir plėtra

Projekto pavadinimas

Kauno rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro infrastruktūros modernizavimas ir plėtra

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Gerinti Kauno rajono visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę.

Projekto aprašymas:

Šiuo projektu siekiama sukurti tinkamas sąlygas visuomenės sveikatos biurui vykdyti kokybišką visuomenės sveikatos stebėseną, įgyvendinti įvairias sveikatos rėmimo programas bei organizuoti mokomuosius – informacinius renginius visuomenės sveikatos klausimais. Projekto įgyvendinimo metu planuojama įrengti bei modernizuoti Kauno rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro patalpas, esančias adresu Lietuvių g. 22, Kaune.

Laukiami rezultatai:

Modernizavus infrastruktūrą visuomenės sveikatos priežiūros paslaugoms teikti Kauno rajono savivaldybėje bus sudaromos galimybės tikslinės grupės paslaugų gavėjams gauti kokybiškas, jų poreikius atitinkančias paslaugas.

Įgyvendinimo laikas

2011 – 2013 m.

Projekto vertė

127.481,54 Lt

Skirta parama

117.689,26 Lt

Savivaldybės lėšos

9.791.54 Lt

Kontaktinis asmuo

Kauno rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Visuomenės sveikatos biuras direktorius Laurynas Dilys