Kauno rajono savivaldybės melioracijos griovių ir jų hidrotechninių statinių renovacija

Projekto pavadinimas

Kauno rajono savivaldybės melioracijos griovių ir jų hidrotechninių statinių renovacija

Projekto aprašymas

Projekto tikslas ir uždaviniai:

Sumažinti nepalankaus vandens režimo riziką kaimo gyventojams ir aplinkai bei pagerinti gyvenimo ir ūkininkavimo sąlygas Kauno rajone.

Projekto aprašymas:

Renovuojami rajono melioracijos grioviai Mastaičių, Pagynės, Liučiūnų, Vandžiogalos, Daugėliškių, Padauguvos, Saulėtekio, Lapių kadastrinėse vietovėse. Sausinimo grioviais ir jų statiniais naudojasi 624 žemės ūkio valdų savininkai, bendras sausinamas plotas 24105 ha.

Pasiekti rezultatai:

Renovuotų griovių ilgis-74,584 km. Renovuota 741 vnt. drenažo žiočių. Renovuota 49 vnt. vandens pralaidų .Atstatyta nusidėvėjusių griovių ir jų statinių vertė. Pagerinta statinių techninė būklė.

Įgyvendinimo laikas

2005-2006 m.

Projekto vertė

1.903.294,00 Lt

Skirta parama

494.546,00 Lt iš valstybės biudžeto

1.216.094,16 Lt ES lėšos.

Savivaldybės lėšos

192.654,00 Lt

Kontaktiniai asmenys

Žemės ūkio skyriaus vedėjas Alvydas Rimdeika,  tel. 8 37 30 55 73