Kauno rajono savivaldybės dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimasProjekto pavadinimas

Kauno rajono savivaldybės dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Tobulinti Kauno rajono savivaldybės dirbančiųjų žmogiškuosius išteklius, didinant darbuotojų kvalifikaciją, žinių ir gebėjimų lygį.

Projekto aprašymas:

Dirbančių viešajame sektoriuje įgūdžiai ir pasirengimas turi būti itin aukšto lygio, nes geresnis, efektyvesnis valdymas yra susijęs su geresniu pasirengimu, jų kompetencija. Kauno rajono savivaldybės dirbantiesiems trūksta tiek dalykinių ir vadybinių žinių, tiek ir bendrųjų įgūdžių – prastas užsienio kalbų mokėjimas, žemas bendrasis kvalifikacinis tobulėjimas. Projekto metu Kauno rajono savivaldybės darbuotojams organizuoti ir vykdyti bendrą kvalifikacijos tobulinimo ir užsienio kalbos mokymai. Įgyvendinus projektą, pakėlus Kauno rajono savivaldybės dirbančiųjų, vykdančių tiek vietos valdžios, tiek viešojo administravimo funkcijas, kvalifikaciją, tobulinamas Kauno regiono žmogiškųjų išteklių valdymas, stiprinami administraciniai gebėjimai valstybės tarnyboje. Projektas prisidėjo prie sąlygų, Savivaldybės gyventojams teikti kokybiškesnes viešąsias paslaugas, gerinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų įvaizdį, sudarymo. Projekto įgyvendinimas regioniniu mastu prisidėjo prie regioninio savivaldybių bendradarbiavimo skatinimo bei sanglaudos. 

Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ prioriteto VP1-4.1-VRM-04-R priemonę „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“.

Įgyvendinimo laikotarpis

2011 – 2014 m.

Projekto vertė

346.642,60 Lt

Skirta parama

281.992,57 Lt

Savivaldybės lėšos

64.650,03 Lt

Kontaktinis asmuo

Personalo skyriaus vedėja Dalė Verbickienė tel. 8 37 30 55 45