Kauno rajono Noreikiškių vaikų lopšelio–darželio „Ąžuolėlis“ renovacija

Projekto pavadinimas

Kauno rajono Noreikiškių vaikų lopšelio–darželio „Ąžuolėlis“ renovacija (projekto kodas VP3-3.4-ŪM-04-R-21-031)

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Atlikti Noreikiškių lopšelio-darželio „Ąžuolėlis“  pastatų renovacijos darbus siekiant sumažinti suvartojamos energijos sąnaudas.

Projekto aprašymas:

Projektas įgyvendinamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“  įgyvendinimo VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę  „“Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“.Kauno rajono Noreikiškių lopšelio-darželio „Ąžuolėlis“ pastatas statytas 1983 m. Nuo to laiko jame buvo vykdomi tik smulkūs einamojo remonto darbai, tačiau nebuvo investuota į jokias energijos sąnaudas taupančias priemones (išorinių atitvarų ir/ ar energetikos sistemų modernizavimas) Sprendžiant lopšelio-darželio suvartojamos energijos sąnaudų mažinimo problemą, planuojama renovuoti pastato išorines atitvaras (fasadą, stogą, duris, kt.), taip pat renovuoti esančias energetikos sistemas (šildymo, vėdinimo). Tokiu būdu bus siekiama pagerinti šių objektų ir sistemų energetines charakteristikas ir sumažinti suvartojamos energijos sąnaudas.

Laukiami rezultatai:

Siekiant pagerinti lopšelio-darželio sistemų energetines savybes bei sumažinti suvartojamos energijos sąnaudas atliekami šie darbai: fasado šiltinimas – 1271 kv. m, cokolio šiltinimas – 356 kv. m, stogo šiltinimas – 1065 kv. m,  modernizuojami: šilumos punktas  –  1 vnt., šilumos punkto automatika – 1 vnt., šildymo sistema – 2 vnt., vėdinimo sistema – 2 vnt.

Įgyvendinimo laikas

2010-2013 m.

Projekto vertė

833.994,60 Lt

Skirta parama

601.914,60 Lt

Savivaldybės lėšos

232.020,00 Lt

Kontaktinis asmuo

Kauno rajono savivaldybės Aplinkos skyriaus vedėjas E. Katilius, tel. (8 37) 30 55 48