Kauno rajono Noreikiškių vaikų lopšelio–darželio „Ąžuolėlis“ modernizavimasProjekto pavadinimas

Kauno rajono Noreikiškių vaikų lopšelio–darželio „Ąžuolėlis“ modernizavimas (projekto kodas VP3-2.2-ŠMM-06-R-21-015)

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Atnaujinti mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo programas ir/ arba priešmokyklinio ugdymo programas, patalpas, įrangą, baldus ir ugdymo priemones Kauno rajone.


Projekto aprašymas:

Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-06-R priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“. Kauno raj. Noreikiškių lopšelio-darželio „Ąžuolėlis“ pastatas pastatytas 1983 m. Įgyvendinant projektą bus vystoma ikimokyklinė infrastruktūra, atliekant atnaujinimo darbus bei įrengiant metodinį kabinetą. Siekiant tikslo bus modernizuotos grupių ir miegamųjų patalpos, sanitariniai mazgai, pakeisti šviestuvai, įrengtas metodinis kabinetas, įsigyti baldai bei kompiuterinė įranga.


Laukiami rezultatai:

Noreikiškių vaikų lopšelio-darželio „Ąžuolėlis“ patalpų (1 objektas), įrangos (1 įrangos komplektas), baldų (1 baldų komplektas) atnaujinimas. Projekto dėka pagerės ikimokyklinio ugdymo paslaugų kokybė Kauno raj. Noreikiškių lopšelyje-darželyje „Ąžuolėlis“, vaikai gaus geresnes ugdymo paslaugas, o darbuotojams bus užtikrintos geros darbo sąlygos.

Įgyvendinimo laikas

2011-2013 m.

Projekto vertė

802.303,48 Lt

Skirta parama

564.213,48 Lt

Savivaldybės lėšos

238.090,00 Lt

Kontaktinis asmuo

Kauno rajono savivaldybės Aplinkos skyriaus vedėjas E. Katilius, tel. (8 37) 30 55 48