Kauno rajono krizių centro įkūrimas

 

Projekto pavadinimas

Kauno rajono krizių centro įkūrimas

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo plėtojimas. Pagerinti ir praplėsti Kauno rajone teikiamas socialines paslaugas labiausiai pažeidžiamų socialinių grupių – laikinai tėvų globos netekusiems vaikams ir į krizę patekusioms motinoms, patyrusioms smurtą bei nepilnametėms su vaikais įrengiant krizių centrą.

Projekto aprašymas:

Kauno rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, žmonės susiduria su psichologinės prievartos bei smurto problemomis šeimose ir visuomenėje, dauguma moterų patiria fizinį smurtą šeimoje, daugėja disfunkcinių šeimų ir jose neprižiūrėtų vaikų. Būtent šios socialinės rizikos grupės žmonėms (moterims ir vaikams) nėra sukurta socialinių paslaugų ir paramos sistema Kauno rajone. Socialinių paslaugų poreikis vaikams ir moterims, kurio nebepatenkina veikiančios įstaigos, nuolat auga. Atsižvelgiant į tai, Kauno rajono savivaldybės administracija inicijavo šį projektą. , kurio metu planuojama įrengti krizių centrą Kauno rajono administracijai priklausančiose buvusiose Garliavos ligoninės patalpose.

Projektas įgyvendinamas pagal 2004–2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų prioriteto priemonę „Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“.

Įgyvendinimo laikotarpis

2006 – 2008 m.

Projekto vertė

1 208,9 tūkst. Lt

Skirta parama

1 198,9 tūkst. Lt

Savivaldybės lėšos

10 tūkst. Lt

Kontaktinis asmuo

Kauno rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vedėjas Artūras Pupalė tel.8 37 305542