Kauno rajono kompleksinės plėtros dokumentų ir jų valdymo įvertinimo studija ir savivaldybės 2010-2012 m. strateginio veiklos plano parengimas

Projekto pavadinimas

Kauno rajono kompleksinės plėtros dokumentų ir jų valdymo įvertinimo studija ir savivaldybės 2010-2012 m. strateginio veiklos plano parengimas

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Įdiegti savivaldybėje strateginio einamojo veiklos planavimo programiniu principų sistemą.

Projekto aprašymas:

Projekto metu bus atlikta Kauno rajono savivaldybės kompleksinės plėtros dokumentų analizė ir jų valdymo įvertinimas, parengtos rekomendacijos ir veiksmų planas dėl strateginės plėtros dokumentų valdymo tobulinimo, parengtas savivaldybės strateginis veiklos planas (trimetis), tuo pačiu bus siekiama patobulinti savivaldybės administracines procedūras ir padidinti efektyvumą, stiprinti savivaldybės ir jos įstaigų darbuotojų administracinius gebėjimus strateginio planavimo srityje.

Įgyvendinimo laikas

2009–2010 m.

Projekto vertė

254.806,65 Lt.

Skirta parama

203.122,14 Lt iš Vidaus reikalų ministerijos programos „Vidaus reikalų ministerijos valdymo srities valstybinės politikos formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė“ (Europos Sąjungos lėšos)

Savivaldybės lėšos

51.684,51 Lt

Kontaktinis asmuo

Biudžeto ir finansų skyrius vedėjo pavaduotoja Dalia Kupratienė, tel. (8 37) 30 55 21