Kauno rajono Babtų seniūnijos Panevėžiuko tvenkinio ant Strebuko upelio užtvankos ir Janušonių užtvankos ant Gynios upelio hidrotechninių statinių rekonstrukcija

Projekto pavadinimas

Kauno rajono Babtų seniūnijos Panevėžiuko tvenkinio ant Strebuko upelio užtvankos ir Janušonių užtvankos ant Gynios upelio hidrotechninių statinių rekonstrukcija

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Pagerinti Kauno rajono Babtų seniūnijos Panevėžiuko tvenkinio ant Strebuko upelio užtvankos ir Janušonių užtvankos ant Gynios upelio hidrotechninių statinių techninę būklę.

Projekto aprašymas:

Siekiant atstatyti gerą Kauno rajono Babtų seniūnijos Panevėžiuko tvenkinio ant Strebuko upelio užtvankos ir Janušonių užtvankos ant Gynios upelio hidrotechninių statinių būklę jas būtina rekonstruoti. Įgyvendinus projektą bus sutvarkyti Kauno rajono Babtų seniūnijos Panevėžiuko tvenkinio ant Strebuko upelio užtvankos ir Janušonių užtvankos ant Gynios upelio hidrotechniniai statiniai, bei sumažinta šių statinių avarinio išsiliejimo rizika, ko pasekoje nukentėtų žemės ūkio naudmenos, į užtvankų įtakos teritoriją patenkančių kaimo gyventojų namų valdos.

Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą.

Įgyvendinimo laikotarpis

2009–2010 m.

Projekto vertė

1.203.400,00  Lt.

Skirta parama

1.090.900,00 Lt

Savivaldybės lėšos

112.500,00 Lt

Kontaktinis asmuo

Žemės ūkio skyriaus vedėjas Alvyda Rimdeika, (8 37) 30 55 73