Kauno rajono švietimo ir kultūros įstaigų išorinių atitvarų remontas

Projekto pavadinimas

Kauno rajono švietimo ir kultūros įstaigų išorinių atitvarų remontas

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Teikiamo projekto bendrasis tikslas – didinti energijos suvartojimo efektyvumą Kauno rajono savivaldybei priklausančiuose visuomeniniuose pastatuose: Kauno rajono Ramučių pradinėje mokykloje, Pagynės pradinėje mokykloje, Čekiškės kultūros centre, Kauno rajono savivaldybės viešojoje ir Kačerginės filialo bibliotekose, mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Specifinis projekto tikslas – sumažinti energijos suvartojimo sąnaudas minėtose Kauno rajono savivaldybės švietimo ir kultūros įstaigose.

Projekto aprašymas:

Projektas yra skirtas atlikti Kauno rajono Ramučių pradinės mokyklos, Pagynės pradinės mokyklos, Čekiškės kultūros centro, Kauno rajono savivaldybės viešosios ir Kačerginės filialo bibliotekų pastatų išorinių atitvarų remontą, siekiant šiuose pastatuose padidinti energijos sunaudojimo efektyvumą, kadangi šiuo metu minėtų įstaigų patalpose energijos poreikiai yra vidutiniškai apie 17,4 procento didesni, negu galėtų būti įgyvendinus šį projektą. Projektas numato pakeisti minėtų pastatų langus ir lauko duris, kadangi patiriami dideli šilumos nuostoliai dėl to, kad kai kurių langų rėmai papuvę, nesivarsto, nėra ventiliacijos, nesandarios durys, per kurias jaučiama šalto oro infiltracija į patalpas. Pro nesandarius langus ir duris patenka dulkės, triukšmas, ypač Ramučių pradinėje mokykloje. Minėti pastatų trūkumai sąlygojo tai, kad patalpų temperatūra nepakankama. Dėl to, minėtų mokyklų mokiniai dažniau serga peršalimo ligomis, prastos pedagogų darbo sąlygos. Pagrindinės trūkumų priežastys yra sovietinio laikotarpio statybos metodai, technologijos ir standartai: žemas sienų, stogo ir langų šilumos efektyvumas. Šios įstaigos pastatytos 1930 – 1985 metais, tačiau jose per tą laikotarpį nebuvo iš esmės diegiamos šilumą taupančios priemonės. Planuojami remonto darbai: langų keitimas; lauko durų keitimas. Įgyvendinus minėtas taupymo priemones: žymiai sumažės energijos suvartojimas minėtuose pastatuose; bus sutaupomos lėšos, kurios bus panaudojamos tolimesnei vietos ūkio plėtrai; pagerės vaikų mokymosi, pedagogų, kultūros įstaigų lankytojų, darbuotojų darbo sąlygos; sumažės tikimybė vaikams sirgti peršalimo ligomis; sumažės aplinkos tarša, bus tausojami energetiniai resursai; padidės pastatų vertė, pailgės pastatų konstrukcijų ilgaamžiškumas. Projektas bus įgyvendintas Kauno rajono savivaldybės teritorijoje.

Projektas įgyvendinamas pagal 2004–2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų prioriteto priemonę „Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas“.

Įgyvendinimo laikotarpis

2004 – 2005 m.

Projekto vertė

165.929,00  Lt

Skirta parama

78.643,00 Lt.

Kontaktinis asmuo

Kauno rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vedėjas Artūras Pupalė tel.8 37 305542