Kauno rajono švietimo įstaigų išorinių atitvarų remontas

Projekto pavadinimas

Kauno rajono švietimo įstaigų išorinių atitvarų remontas

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Teikiamo projekto tikslas yra didinti energijos suvartojimo efektyvumą Kauno rajono savivaldybei priklausančiuose visuomeniniuose pastatuose: Kauno rajono Noreikiškių vidurinėje mokykloje, Domeikavos vidurinėje mokykloje, Raudondvario gimnazijoje, Šlienavos pagrindinėje mokykloje, Batniavos vaikų lopšelyje – darželyje, Neveronių vaikų lopšelyje – darželyje „Girinukas“, Neveronių vidurinėje mokykloje, Vilkijos vidurinėje mokykloje, Garliavos vidurinėje mokykloje, Kačerginės pagrindinėje mokykloje, Garliavos vaikų lopšelyje – darželyje „Eglutė“, Noreikiškių vaikų lopšelyje – darželyje „Ąžuolėlis“, o uždavinys - sumažinti energijos suvartojimo sąnaudas minėtose Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigose. Įgyvendinus projektą, vidutinis energijos suvartojimas šildymui sumažės nuo 9485260 kWh per metus iki 6158480 kWh per metus arba 36,94 procento. Šis tikslas bus pasiektas iš karto įgyvendinus teikiamą projektą.

Projekto aprašymas:

Projektas yra skirtas atlikti Kauno rajono Noreikiškių vidurinės mokyklos, Domeikavos vidurinės mokyklos, Raudondvario gimnazijos, Šlienavos pagrindinės mokyklos, Batniavos vaikų lopšelio – darželio, Neveronių vaikų lopšelio – darželio „Girinukas“, Neveronių vidurinės mokyklos, Vilkijos vidurinės mokyklos, Garliavos vidurinės mokyklos, Kačerginės pagrindinės mokyklos, Garliavos vaikų lopšelio – darželio „Eglutė“, Noreikiškių vaikų lopšelio – darželio „Ąžuolėlis“ pastatų išorinių atitvarų remontą, siekiant šiuose pastatuose padidinti energijos sunaudojimo efektyvumą. Maža šiluminė varža, nesandarūs langai, durys nesudaro sąlygų efektyviam energijos naudojimui. 
Siekiant pagerinti vidaus patalpų mikroklimatą, reikia atlikti pastato išorinių atitvarų remontą, kuri sumažintų šilumos nuostolius, prarandamus per pastato langus, duris bei nuostolius, atsirandančius dėl papildomo šildymo. Projektas numato pakeisti minėtų pastatų langus ir lauko duris, kadangi pro nesandarius langus ir duris jaučiama šalto oro infiltracija į patalpas. Esant nesandariems langų rėmams, į patalpas patenka dulkės, triukšmas, ypač Domeikavos vidurinėje mokykloje ir Neveronių vidurinėje mokykloje, kuri yra šalia šiltnamių katilinės, kūrenamos kietu kuru, todėl esant vėjui, jaučiamas dūmų kvapas klasėse. Projektas numatytas Kauno rajono plėtros 2004-2006 m. strateginėse kryptyse. Tam yra numatytas 3.1.3.1. tikslas „Energetikos sektoriaus plėtra“. Šio tikslo projektuose yra numatyta mokyklų renovacija. Kauno regiono 2003-2013 m. plėtros plane, žmogaus ir aplinkos santaros prioriteto 1.3.5. uždavinyje yra numatyta renovuoti viešosios paskirties pastatus, didinant jų energetinį efektyvumą. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 20 d. sprendimu Nr. 101 patvirtino Kauno rajono ugdymo įstaigų pastatų šiluminio ūkio renovacijos programą. Visos teikiamos įstaigos išvardintos programos prioritetuose. Kauno rajono savivaldybės taryba 2004 m. birželio 23 d. sprendimu „Dėl Kauno rajono kultūros ir ugdymo įstaigų pastatų šiluminio ūkio renovacijos ir paskolos ėmimo“ finansiškai įsipareigojo remti teikiamą švietimo įstaigų renovacijos projektą.

Projektas įgyvendinamas pagal 2004–2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų prioriteto priemonę „Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas“.

Įgyvendinimo laikotarpis

2006 – 2007 m.

Projekto vertė

2.444.975,42 Lt

Skirta parama

1.160.140,83 Lt.

Kontaktinis asmuo

Kauno rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vedėjas Artūras Pupalė tel. 8 37 305542